29. novembra 2023

Bez(Mocný)

Evanjelium zo dňa, Mk 1,21-28

V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.

A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“

Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel.

Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.

 

Veľakrát sme už počuli o tom, že ľuďom chutí moc. Túžba mať veci pod kontrolou je nákazlivá. A opak je bolestivý. Jedna študentka popisovala dopravnú nehodu, ktorej bola súčasťou. Pocit, že auto je neovládateľné a ona nemôže urobiť absolútne nič, len čakať ako to dopadne, v nej ostal ešte veľmi dlho a vracal sa v snoch a v náhodných momentoch spolu s pocitom bezmocnosti. Tak je to… Veľa vecí nemáme a nemôžeme mať pod kontrolou. Okolnosti, ľudí, dosahovanie cieľov….

Čo však môžeme, je učiť sa ovládať samých seba. Nekonať vždy podľa momentálnych pohnútok, chutí, emócií. Konať podľa niečoho väčšieho. Konať z lásky. Mám veľmi rada vyjadrenie: Kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti. A kto sa postí, nebojí sa zlého.

Sebazaprením sa stávame odolnejšími, pokojnejšími, ľudskejšími…a svätejšími. Ako strom, ktorý rastie do výšky, pretože mu nie je dovolené rásť do šírky.

Ježiš, ktorého učenie malo moc a dokázal rozkázať nečistému duchu, bol ten Ježiš, ktorý odolal pokúšaniu na púšti po 40 dňoch pôstu.

 

A aké sebazaprenie ste si tento týždeň dali vy? 😉