7. augusta 2022

Bude dobre s nádejou

Zamyslenie na 33. nedeľa v Cezročnom období „C“ – Lk 21, 5-19

„Nádej je dobrá vec.“ Často mi v srdci zaznieva tento známy filmový výrok. Zvlášť vtedy, keď vidím ľudí, ktorí majú mnoho problémov a čudujem sa, čo im pomáha napredovať. Možno je to nádej, že ich problémy sa postupne vyriešia, život sa ustáli a bude dobre. Tiež by som chcela, aby to v mojom živote tak bolo. Chcela by som žiť pokojný, bezproblémový život.

Ježišove slová v dnešnom evanjeliu neznejú vôbec optimisticky. Hovorí o budúcnosti a nesľubuje úspech, šťastie, blahobyt. Naopak. Používa slová ako: „hlad“, „mor“, „vojny“, „prenasledovanie“, „väzenie“, „zrada“.

Ježiš nie je lektor pozitívneho myslenia. Nesľubuje, že bude dobre. Nesľubuje ani to, že predídem problémom. To čo sľubuje je, že budem vydávať svedectvo. Niekedy tým čo poviem, niekedy tým, ako sa správam a niekedy tým, ako trpím. Svedectvo viery a nádeje. Svedectvo o ŇOM. Sľubuje tiež, že bude pri tom so mnou a dá mi všetko to, čo budem potrebovať. Keď vytrvám, zachovám si život.

Pravdupovediac, nechce sa mi. Nie je to veľmi príjemná predstava. Čo by sa však stalo, ak by som nemusela vydávať svedectvo? Možno by som žila svoj jednoduchý, dobrý život, ale stratila by som Boží život. Nehľadala by som Jeho a netúžila po ňom. Ostala by som žiť pozemsky.

Pápež Ján Pavol II. vo svojom apoštolskom liste mladým v roku 1985 povedal:
Buďte stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.“ A pápež František vo svojej kázni 23.10.2019 hovorí o nádeji takto: „Žiť v nádeji znamená kráčať, áno, smerom k odmene, smerom k blaženosti, ktorú nemáme tu, ale budeme ju mať tam… Je to cnosť náročná na pochopenie. Je to cnosť pokorná, veľmi pokorná. Je to cnosť, ktorá nikdy nesklame: ak dúfaš, nikdy nebudeš sklamaný. Nikdy. Je to tiež cnosť konkrétna. – Nuž, ako môže byť konkrétna, ak nepoznám nebo alebo to čo ma čaká? – Nádej, naše dedičstvo, ktorým je nádej v niečo, to nie je nejaká idea, neznamená to byť na peknom mieste… nie. Je to stretnutie. Ježiš vždy zdôrazňuje túto stránku nádeje, toto bytie v očakávaní, v zmysle stretnúť sa.“ (zdroj: Vatican News)
A tak prosím Pána, o dar pripravenosti, o Ducha Svätého a o túžbu svedčiť o ňom. Prajem nám všetkým túžbu po Božom živote, po živote s Ním.