29. júna 2022

Byť milovaný a milovať

Zamyslenie na 31. nedeľu v Cezročnom období – Mk 12, 28b-34

 Drahí mladí priatelia, predpokladám, že každý jeden z nás v živote túži po láske, túži byť milovaný a milovať. V dnešnú nedeľu nám evanjelista Marek ponúka stať o tom, ako Ježiš reaguje na otázku zákonníka: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ (Mk 12, 28)

Ježiš na túto otázku odpovedá v troch rovinách lásky. Lásky k Bohu, sebe a ľuďom okolo nás. Mnohým z nás je už notorický známe prikázanie lásky, avšak dnes je ten čas, kedy si môžeme od Pána pýtať milosť, aby nás toto slovo preniklo. Aby sa nám dostalo pod kožu. Naskytá sa mi otázka na zamyslenie, pre teba aj pre mňa.

Čo pre teba znamená byť milovaný a milovať?

Ruku na srdce, častokrát naša láska k Bohu, sebe a k ľuďom okolo nás je ovplyvnená našimi pocitmi. Je teda láska iba pocit alebo cit? Zaiste nie. Náš Boh je úžasný v tom, že nám dal seba samého – Ježiša Krista – ako príklad dokonalej lásky. Lásky s veľkým L. Lásky, ktorá sa neobmedzuje na city, či pocity. Láska, ktorá sa za teba, aj za mňa nechala pribiť na kríž. Totálne bláznovstvo lásky. Skús sa dnes zahľadieť na Krista na kríži a dovoliť mu, aby ťa mohol milovať, pretože ako čítame v 1. Jánovom liste: „My milujeme, pretože on prvý miloval nás.“ (1 Jn 4, 19)

Bez toho, aby sme sa nechali dotknúť Ježišovou láskou, nevieme milovať ani seba, ani tých druhých a už vôbec nie Boha. Láska je to, čo premieňa tento svet k lepšiemu. Láska je tou vytúženou vstupenkou do večného života, láska je obrazom Božieho Kráľovstva, ktorého prvotiny môžeme zakúšať už tu na tejto Zemi.

Aj v týchto náročných časoch sme povolaní k tomu, aby sme láskou premáhali každé zlo, ktoré nás v živote postretne, aj keď to bude bolieť a nebude to ľahké. Sme povolaní k láske, aj vtedy, keď to bolí. Myslíš, že Ježiša to nebolelo? Ako vieme, tak Ježiš na kríži musel prežívať ukrutné bolesti, ale predsa to nevzdal. Prečo? Lebo ťa miluje, lebo sa rozhodol ukázať nám ten pravý rozmer lásky. Lásky, ktorá ide za hranice komfortnej zóny.

Prajem nám všetkým, aby sme sa nechali inšpirovať touto Láskou, pretože každý z nás túži byť milovaný a milovať. Nech sú pre nás inšpiráciou aj slová sv. Matky Terezy: Nesnaž sa robiť veľké veci, ale len malé veci s veľkou láskou.“