21. júla 2024

MIKE 2022

Milovaný mladý priateľ – miništrant! Pozývame ťa na stretnutie miništrantov košickej arcidiecézy MIKE 2022 za účasti o. arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera. Stretnutie sa uskutoční v …