29. novembra 2023

Čo uprednostníš?

Zamyslenie na 4.nedeľu v Cezročnom období „C“,  Lk 4, 21-30

Milovaní mladí priatelia, v dnešnú 4. nedeľu v Cezročnom období nám liturgia slova ponúka pokračovanie 4.kapitoly Lukášovho evanjelia. Dnes začíname tam, kde sme minulý týždeň skončili a to Ježišovými slovami:  Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“ (Lk 4,21)

V úvode dnešného evanjelia, ako to opisuje evanjelista Lukáš, Ježišovi poslucháči prisviedčajú a divia sa Ježišovým slovám, avšak ako ďalej čítame, tak po Ježišových slovách, ho tí istí, ktorí mu predtým prisviedčajú, vyháňajú na z mesta na vrch, odkiaľ ho chcú zhodiť a zabiť. Prečo? Lebo ich predstavy o Bohu sú iné ako im ukazuje Ježiš. Ich srdcia sú plné pokrytectva. Milovaní, koľkokrát aj náš život nejde podľa našich predstáv? Koľkokrát sú Božie cesty v našich životoch iné ako tie naše predstavy o tom, ako by mal náš život vyzerať? Aký je náš postoj v takýchto situáciách? Dnešné evanjelium je akýmsi predobrazom udalostí, ktoré si pripomíname každoročne na Veľkú noc, počas sviatkov Ježišovho umučenia, smrti, ale aj slávneho Zmŕtvychvstania.

Nezabúdajme na to, že Ježišova láska, ktorá sa dokonale prejavila na kríži je tu vždy pre nás, aj vtedy, keď si myslíme, že my vieme, čo je pre náš život lepšie. Aj vtedy, keď Boha dáme na vedľajšiu koľaj, a tvárime sa, že ho nepotrebujeme. Aj vtedy, keď sú naše srdcia, postoje, skutky, či slová choré, plné pokrytectva, sebectva, pýchy, či neodpustenia. Milovaní, za to všetko už bolo zaplatené tou najdrahšou obetou Ježiša na kríži. Nebojme sa preto prichádzať za Ježišom, čítať Jeho slovo, či prijímať Jeho telo. On je tu pre nás, Jeho láska voči nám je trpezlivá. On čaká. Čaká aj vtedy, keď my ho odmietame. Dokonca, On je s tebou aj vtedy, keď ty si odmietnutý vo svojom okolí len preto, že sa priznávaš svojim životom k Ježišovi.

Milovaní, prajem vám aj sebe, aby sme boli otvorení prijímať Ježišove slovo pre náš život aj vtedy, keď to nabúrava naše predstavy o živote, lebo Jeho plán je ten najlepší pre náš život. On vie, čo potrebujeme.