29. marca 2023

„Do človeka Zaľúbený

Zamyslenie na 6. nedeľu cez rok „B“, Mk 1, 40-45

Je sv. Valentína, deň, ktorý mnohí slávia ako „Sviatok zaľúbených“. A práve dnes nám Cirkev v bohoslužbe slova dnešnej nedele ponúka jeden hlboký, a najmä skutočný príbeh lásky.

Tento príbeh sa odohráva vo veľmi úpenlivom dialógu medzi „istým malomocným“ a Ježišom: „Ak chceš, môžeš ma očistiť… CHCEM, BUĎ ČISTÝ!“ (Mk 1, 40-41)

Ak ale chceme nájsť ukryté posolstvo Božej nežnej lásky v tomto stretnutí, je potrebné zistiť, čo znamenalo vo vtedajšej dobe pre človeka byť malomocný. Hovorí nám o tom starozákonná Kniha Levitikus v tzv. Predpisoch o malomocných v Lv 13, 45-46. Takýto človek, ktorého kňaz vyhlásil za malomocného, musel o sebe nahlas zvolávať „nečistý, nečistý“, musel bývať úplne oddelený mimo bydliska ľudí i priateľov i rodiny, nesmel chodiť do chrámu a trpel veľmi veľkou bolesťou hnijúceho tela zaživa. Chodil stále ako mŕtvola – smutný, malátny a smädný. Navyše k tomu ho celý ľud veľmi obchádzal, pretože zapáchal a vyzeral hrozne, a tým trpel už len pohľadom na seba. Takto trpel nielen navonok na tele, ale predovšetkým na duši, pretože sa cítil neskutočne opustený ľuďmi, rodinou, ale aj samotným Bohom. A ak sa teda dnes často hovorí o karanténe, tak toto bola karanténa v plnom prúde! K takémuto človeku pristupuje Ježiš a ako jediný sa ho neštíti, dotýka sa ho a prejavuje mu neskutočnú priazeň a náklonnosť. A tým, že ho Ježiš očisťuje, vyslobodzuje ho teda nielen z telesných bolestí, ale predovšetkým z obrovskej bolesti opustenosti, opovrhnutia a absencie lásky zo strany ľudí i akoby Boha. Uzdraviť malomocného teda znamenalo akoby vzkriesiť mŕtveho a vrátiť ho do života, rodine a vzťahu s Bohom. Toto bol ozajstný prejav a príbeh Lásky.

Asi nemusíme veľa rozmýšľať a zistíme, že sa to akosi celé podobá aj na dnešnú pandemickú situáciu, v ktorej sa rovnako Boh ku každému skláňa vo svojom Synovi a ponúka mu úľavu. Avšak omnoho viac dnes ľudia trpia rôznymi inými typmi tzv. duchovného malomocenstva: hriechy terajšie i minulé, slabosť, bolesť zo zranenia, problém, v ktorom sa cítiš úplne opustený a nepochopený akoby i Bohom a všetko čo nás akoby vnútorne oddeľuje od iných, čo nás vnútorne akoby knokautuje pred sebou samým. A Ježiš sa neštíti dnes ani tvojich najhorších zapáchajúcich rán. Aké je to moje malomocenstvo, v ktorom ťa nenecháva Boh samého.

Áno, dnes teda prežívame Sviatok zaľúbených, ale úryvok z dnešnej nedele nás pozýva objaviť  a prežiť omnoho vyšší rozmer lásky, a to Božie zaľúbenie do nás – do mňa i do teba! 🙂 A ak sa dnes hovorí veľa o očkovaní, tak dnešné evanjelium nás pozýva vstúpiť vo svojom srdci k Ježišovi, nebeskému lekárovi, a nechať sa zaočkovať Duchom Svätým, ktorý lieči Láskou a dokazuje každému ako sa už pred vekmi do každého z nás zaľúbil sám BOH.

Jakub