21. júla 2024

Dobrý pastier položí svoj život za ovce

Zamyslenie na 4.veľkonočnú nedeľu Jn 10, 11-18

Milí mladí priatelia, v dnešnú 4.veľkonočnú nedeľu nám Ježiš v Jánovom evanjeliu o sebe hovorí, že je dobrý pastier. Čo to znamená pre náš každodenný život? Ako iste vieme, tak pastier je ten, ktorý sa stará o ovečky. V dnešnej dobe častokrát počujeme vetu: „Ja nie som ovca!“, respektíve: „Ja nechcem byť ovcou!“ Čo ale znamená byť Ježišovou ovcou? Máme chcieť byť Ježišovou ovcou? Odpoveď nachádzame v dnešnom evanjeliu: „Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce.“ (Jn 10, 14-15)

Ježiš ako Dobrý pastier je ten, ktorý pozná každú tvoju slabosť, hriech, ale aj všetky dary a talenty, ktoré do Teba vložil. Ježiš je ten, ktorý už za teba položil svoj život. Je nutné povedať, že Boh je ten, ktorý nám dal rozum na to, aby sme ho používali, teda byť Ježišovou ovcou nie je o slepom nasledovaní, ale o tom, že vieme, komu sme uverili. Ježiš ako dobrý pastier je ten, ktorý nám dáva ponuku nasledovania lásky. Láska, ktorá ide až za hranicu života. Láska, ktorá nie je slepá, ale bezhraničná.

Poznáš Ježiša ako milujúceho Dobrého pastiera?

Ak nie, tak aj dnes môžeš Ježišovi povedať, aby sa ti dal spoznať ako milujúci Dobrý pastier, ktorý za teba položil život. Ježiš je ten, ktorý sám od seba položil za teba aj za mňa svoj život.

Ak poznáš Ježiša ako milujúceho Dobrého pastiera, tak je výzva pre Teba, pre koho sa môžem stať ja rukami, nohami, sluchom, zrakom, či hlasom milujúceho Dobrého pastiera – Ježiša Krista. Možno je to tvoj spolužiak, či spolužiačka v škole, možno je to tvoj sused, či susedka, kolega, či kolegyňa, manžel, či manželka, brat, či sestra.

Ježiš nás pozýva k tomu, aby sme sa aj my stali Jeho učeníkmi, ktorí ponúknu svoj život do služby Lásky. Lásky, ktorá nie je sebecká, ale ktorá sa dáva pre druhých. Lásky, ktorá zmenila dejiny ľudstva. Do služby Lásky, ktorá má meno – Ježiš Kristus – milujúci Dobrý pastier.