3. decembra 2021

Ježiš Kristus je náš Kráľ

Zamyslenie na 34. nedeľa v Cezročnom období „C“ – Lk 23, 35-43

Drahí mladí priatelia! Kde bolo tam bolo, za siedmymi horami, za siedmimi dolinami a za siedmymi riekami, bolo jedno kráľovstvo a v ňom žili kráľ s kráľovnou… Takto nejako a podobne sa začína množstvo stredovekým rozprávok. Neodmysliteľne ku každej takej stredovekej rozprávke patrí kráľ či kráľovná, ktorí si žijú vo svojom kráľovstve v nádhernom a prepychovom paláci. Majú veľké vojsko, majú poddaných, ktorí im slúžia a ich poslúchajú, majú veľké bohatstvo a pokladnice. Každá jedna rozprávka v sebe skrýva mnohé skryté skutočnosti a pravdy z reálneho života. Svet a história pozná mnoho kráľov rôznych národov. Boli mocní, statoční, bohatí a slávni.

Dnes, keď slávime v Cirkvi poslednú 34. nedeľu v Cezročnom období a končíme starý liturgický rok, tiež si spomíname na istého „Kráľa z Nazareta“. Dnešná nedeľa je výnimočná tým, že slávime slávnosť Ježiša Krista, Kráľa. Ale akým odlišným kráľom od tých pozemských kráľov a vladárov je Ježiš Kristus! Kráľom chudobným – nemá vojsko, poklady, bohatstvo. Je kráľom ukrižovaným, kráľom trpiacim za naše hriechy, ale aj radostným a vzkrieseným kráľom. On je kráľom našich sŕdc a úmyslov. Kraľuje prostredníctvom lásky, pokoja, spravodlivosti, ale najmä skrze milosrdenstvo. Kedysi, keď v stredoveku boli králi, bolo veľkou vecou a gestom veľkosti kráľa, keď niekomu, kto si to zaslúžil, preukázal kráľ milosť a milosrdenstvo. Náš kráľ, Ježiš Kristus, taký kráľ milosti a milosrdenstva nepochybne je! Dnešné Lukášovo evanjelium je toho jednoznačným svedectvom. Jeden lotor na Kalvárii sa rúha Pánu Ježišovi, druhý ho prosí o milosť a odpustenie: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva!“ (Lk 23, 42) A Ježiš mu láskavo odpúšťa: „Veru hovorím ti, ešte dnes budeš so mnou v raji.“ (Lk 23, 43)

Dnes je tu teda výzva pre každého jedného z nás: urobiť nanovo Ježiša Krista Kráľom našich sŕdc a tak sa mu znova zasvätiť. Nech teda Pán Ježiš Kristus, Kráľ neba i zeme, vždy kraľuje láskou, milosrdenstvom a pokojom nad nami a žehná nám! Nech je Kráľom našich sŕdc a tak Kráľom všetkých ľudských sŕdc!