29. júna 2022

Ježišova dvanástka

Zamyslenie na 11. nedeľu v Cezročnom období „A“, Mt 9, 36 – 10, 8

Drahí mladí priatelia! Od marca sa vďaka Korona vírusu akoby celý svet nechcene zastavil. To platí aj pre ten športový svet. Prestali sa hrať všetky športy. Individuálne i tie kolektívne. Niekto rád športuje, niekto rád pozerá nejaký šport. Už nám to aj chýbalo. Chvála Bohu, športovci znova začínajú športovať a aj mnohé športové podujatia sa znovu otvorili. Aj napríklad taký futbal, naše domáce i rôzne európske futbalové ligy sa začínajú postupne reštartovať. V čom ale spočíva úspech celého futbalového mužstva? V prvom rade v dobrom trénerovi, ktorý sa snaží vybrať do mužstva tých najlepších hráčov, ktorých má k dispozícii. A z týchto hráčov sa snaží poskladať základnú jedenástku na každý majstrovský zápas.

Nedeľné evanjelium by sme mohli povedať a vysvetliť v reči futbalovej terminológie. Aj tu ide o výber. Pán Ježiš ako „nebeský Boží tréner“ si vyberá svojich najbližších spolupracovníkov, hráčov do budúceho duchovného tímu Katolíckej cirkvi. Evanjelista Matúš píše, že „Ježiš zvolal dvanástich učeníkov. (…) A toto sú mená dvanástich apoštolov.“ (porov. Mt 10, 1-2) A postupne nám ich vymenováva po dvojiciach. Evanjelista Matúš nám predstavuje Ježišovu nie jedenástku, ale „dvanástku“ – základ jeho mužstva a tímu, ktorým je Cirkev. Sú nimi dvanásti apoštoli. Práve na základe apoštolov je postavená celá Cirkev. Kto je to apoštol? Apoštol je ten, ktorý je poslaný, vyslaný či poverený. A kto sú tí dvanásti a čo je ich úlohou či poslaním? Sú to jeho učeníci, ktorých oslovil, povolal, zavolal po mene, ktorí sa ho rozhodli nasledovať.

Vidíme, že Boh povoláva do svojej služby obyčajných ľudí i predstavených, bohatých i chudobných, vzdelaných i nevzdelaných. Kto je vlastne hodný nasledovať Ježiša Krista? Každý! Boh môže použiť každého, nezáleží na tom, aký bezvýznamný sa sám človek pritom cíti. Boh používa často obyčajných a jednoduchých ľudí, aby vykonali jeho neobyčajné dielo. Každý človek sa má stať nástrojom v rukách Boha. Príkladom toho sú mnohí blahoslavení či svätí ľudia v celých dejinách Cirkvi.

Aj náš život by sme mohli porovnať s takýmto futbalovým zápasom. Už tým, že sme sa narodili a boli sme pokrstení, začlenili sme sa do Cirkvi a stali sme sa kresťanmi, Kristovými spolupracovníkmi. Začali sme hrať náš životný zápas. Kristus si nás vybral do svojho výberu či tímu. Každého jedného z nás. On s nami počíta. My sme na tej správnej a dobrej Božej strane. Naším súperom je Diabol, zlo a hriech. Tým, že sme kresťania, máme od Boha veľké poslanie a zodpovednosť: hlásať Božie kráľovstvo a radostnú zvesť, evanjelium všade, kde sme. Šíriť dobro, radosť, pokoj a lásku ľuďom okolo nás. Toto sú naše góly a dobré prihrávky spoluhráčom. Našim konečným cieľom je vyhrať tento náš životný zápas, turnaj alebo ligu. Našim víťazstvom bude potom získať víťaznú cenu, ktorou je večný život a večná blaženosť v nebi s Bohom. Poprajme si spoločne, aby sme tento náš životný zápas priviedli do víťazného konca, aby sme získali víťaznú cenu, ktorým je večný život s Bohom. A pamätajme na slová kňaza, rehoľníka a španielskeho mystika sv. Jána z Kríža: „Na konci nášho života nás Boh bude súdiť z lásky!“