29. marca 2023

Každý, kto sa hnevá

Zamyslenie na 6. nedeľu v Cezročnom období, Mt 5, 17-37

„Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá.“

Ježiš v tomto úryvku Matúšovho evanjelia akoby dával jeden zo siedmich hlavných hriechov, hnev, pod 5. prikázanie z Desatora, Nezabiješ!

Mnohí ľudia si povedia: „Nikoho som nezabil. Prečo by som mal ísť na spoveď? Z čoho sa mám spovedať?“ Aj tu nám Ježiš ukazuje, že pod jedným slovíčkom, pod jedným prikázaním, nie je iba samotný skutok usmrtenia. Význam je oveľa širší. V tomto prípade ide aj o ublíženie na zdraví, či už inému, tak aj sebe, napríklad nevhodným obliekaním sa.

Ježiš to posúva od telesného zdravia ešte ďalej. Zahrnul tu aj hnev. Hnev je reakcia na nejakú aktivitu, či už niekoho iného alebo aj vlastnú. Často narúša medziľudské vzťahy a bráni vyriešeniu sporu. Veď nie nadarmo sa hovorí, že je dobré riešiť veci s chladnou hlavou. Hnev zaslepuje našu myseľ. Berieme veci až príliš vážne, príliš extrémne. Často sa pri hádkach stáva, že sa dostaneme do stavu, kedy už aj sami začíname používať argumenty tak, aby sme mali pravdu.

Hnev je nebezpečný aj v tom, že druhá strana ani nemusí vedieť, že sa hneváme. Prechovávanie hnevu v sebe spojené s nevykomunikovaním situácie či sporu s druhou stranou je často živnou pôdou pre domýšľavosť, ktorá nás z hnevu môže presunúť až do nenávisti. Zároveň však človek, na ktorého sa hneváme, nemusí ani len tušiť, čo sa v nás odohráva.

Pripomína mi to vtipnú príhodu, keď si istý pán potreboval požičať sekeru. Vybral sa teda za susedom a v duchu si hovorí: „Naposledy, keď som suseda videl, bol akýsi zamračený, bez nálady. On mi asi tú sekeru nepožičia.“ Ako tak kráčal ďalej, tak si opäť v duchu hovorí: „Minule bol za ním iný sused a chcel si požičať 200 €, no on mu nepožičal. Je to držgroš. Na čo k nemu vôbec idem. Aj tak mi sekeru nepožičia.“ Keď už stál pred dverami a klopal, tak si v duchu hovorí: „Keď sme sa minule rozprávali, tak so mnou nesúhlasil. On mi tú sekeru isto nepožičia.“ Na to sused otvoril a hovorí: „Á, zdravím pán sused. Ako sa máte? S čím pomôžem?“ A tento pán mu na to: „Vieš čo, tak si tú hlúpu sekeru nechaj!“

Mnohí berú Desatoro ako zbierku príkazov, zákazov a obmedzení od Boha, akoby nás nemal rád a tešil sa z toho, že nám bráni užívať si život. No opak je pravdou. Boh je náš Stvoriteľ. On vie, akých nás stvoril. Rovnako ako výrobca áut dáva k autu návod na použitie s rôznymi aj príkazmi a zákazmi, aby auto plnilo svoju funkciu a nepokazilo sa, tak aj Boh. Aj on nám dal návod na použitie. On vie, čo nám hrozí aj pri hneve. Aj preto je hnev jedným zo siedmich hlavných hriechov. Preto je dôležité čím skôr hnev, ktorý v nás vznikol prirodzene, čím skôr riešiť a neuchovávať ho v sebe. Najviac totiž škodí nám samým, podobne, ako v nasledujúcom obrázku.