26. novembra 2020

Koľkokrát mám odpustiť?

Zamyslenie na 24. nedeľu v Období cez rok „A“; Mt 18, 21-35

 

Drahí priatelia, možno aj vy ste sa už prichytili pri tom, že ste si kládli rovnakú otázku ako dnes kladie Peter Ježišovi: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ (Mt 18,21)

Peter sa pýta tak veľkoryso, azda sedem ráz? Možno aj vy sa cítite tak, že už 7 krát som niekomu odpustil a on mi stále ublíži. Pozrime sa na to, aká je Ježišova odpoveď: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.“(Mt 18,22) Ježiš nás týmto pozýva k tomu, aby sme žili životný štýl odpustenia. Možno sa teraz pýtaš, to naozaj mám odpustiť aj mojej mame, ktorá ma nechcela,  môjmu otcovi, ktorý ma opustil, mojej bývalej priateľke, či priateľovi, ktorý sa so mnou rozišiel, môjmu spolužiakovi, ktorý ma šikanoval, či dokonca sebe, keď som urobil toľko zlého? Ježišova odpoveď znie áno. On je ten, ktorý nám dáva recept na to, ako to robiť pomocou podobenstva z dnešného evanjelia. Božie kráľovstvo je Kráľovstvom lásky a odpustenia. Ježišovým receptom je prosiť si od dobrého a milujúceho Otca silu odpustiť.

Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: ‚Pozhovej mi a všetko ti vrátim.‘ A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. (Mt 18, 23-27)

Náš Boh je ten, ktorý nám vo svojom milosrdenstve je pripravený odpustiť všetko. Celú našu dlžobu, skrze Ježiša Krista. Avšak pozýva nás, aby sme aj my žili životom odpustenia. Dnešné evanjelium nás pozýva k tomu, aby sme zažili Pánovo odpustenie a následne aj my odpúšťali. Aj vtedy, keď nám to je nepríjemné. Prosme si aj dnes od Pána, aby sme nikdy nemuseli počuť slovo:  „Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?‘ A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.“ (Mt 18, 32-35)

Prajem Vám aj sebe, aby sme sa naučili odpúšťať, aby sme boli ľuďmi, ktorí budú poznaní ako ľudia lásky a odpustenia. Dobrý Pán vidí našu snahu a prichádza na pomoc každej našej slabosti. Boh v Ježišovi Kristovi nám ide príkladom.