7. augusta 2022

Kristovo veľkonočné víťazstvo

Zamyslenie na Veľkonočnú nedeľu, Lk 24, 1-12

Drahí mladí priatelia! V tomto čase epidémie koronovírusu nemáme veľa dôvodov na radosť. Každý deň zomiera veľa chorých ľudí, ktorí žiaľbohu podľahli tejto chorobe, ale aj iným chorobám vo svete. Napriek týmto smutným každodenným udalostiam predsa vo svetle kresťanskej viery dnes v túto Veľkonočnú nedeľu máme obrovský dôvod na radosť: Ježiš Kristus vtedy i dnes na kríži zvíťazil nad Zlým, smrťou, hriechom i všetkými chorobami. Tým veľkolepým víťazstvom je Kristovo slávne zmŕtvychvstanie.

Evanjelista sv. Lukáš píše, že zavčas ráno v prvý deň týždňa išli k hrobu ženy, Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova, aby pomazali mŕtve Ježišovo telo. No našli kameň od hrobu odvalený. Zrazu zbadali dvoch mužov, anjelov, ktorí sa im prihovorili: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych!“ Čo by sa však stalo, keby Ježiš Kristus nevstal z mŕtvych? Mnohí ľudia sa nad tým pred nami zamýšľali. A mnohí sa možno aj teraz nad tým ešte zamýšľajú. Aj sv. apoštol Pavol sa vo svojom Liste Rimanom nad tým zamýšľal a prišiel nato, že „ak by Kristus nevstal z mŕtvych, potom by bolo márne naše hlásanie a márna by bola aj naša viera“. Ale on vstal slávne z mŕtvych.

Istý veľký cestovateľ raz povedal: „Videl som hrob Mohamedov a pri ňom som počul slová: ,Tu odpočívajú Mohamedove kosti.´ Videl som hrob Napoleonov a hroby mnohých slávnych ľudí a všade som počul: ,Tu odpočívajú kosti toho a toho.´ Keď som však uvidel Ježišov hrob, bol otvorený a neboli v ňom žiadne kosti. Lebo Ježiš Kristus je živý a vzkriesený. Jeho hrob je už skoro 2000 rokov prázdny a otvorený pre všetkých.“ Môžeme povedať, že Kristova smrť je dôkazom toho, že bol a aj je opravdivým človekom a jeho zmŕtvychvstanie je zase dôkazom toho, že bol a aj je pravým Bohom. Ježiš Kristus nám svojim slávnym zmŕtvychvstaním otvoril dovtedy Adamom a Evou zamknutú bránu do neba a večného života. A tak aj tá naša smrť už nebude koncom, ale novým začiatkom. Začiatkom toho večného života v spoločenstve s Bohom. Ktosi raz povedal: „Smrť je ako prístav, v ktorom buď šťastne zakotvíme, alebo naveky stroskotáme.“

Milovaní bratia a sestry! Poprajme si spoločne, aby sme svoj život zvládli ako úspešnú plavbu po mori tohto sveta. Aby sme raz všetci zakotvili práve vďaka Kristovmu slávnemu zmŕtvychvstaniu v prístave večnosti. Prajme si, aby sme nikdy nepochybovali o Kristovom zmŕtvychvstaní, aby sme prijali túto pravdu s pokorou a istotou, ktorú nám dáva Vzkriesený Pán Ježiš Kristus. Nech aj tieto veľkonočné sviatky budú milostiplné, pokojné, radostné a Bohom požehnané. „Ressurexit sicut dixit, Alleluja! Vstal z mŕtvych ako povedal, Alleluja!“