29. novembra 2023

MIKE 2023

Milovaný mladý priateľ – miništrant!

Pozývame ťa na stretnutie miništrantov košickej arcidiecézy MIKE 2023 za účasti o. biskupa Mons. Marka Forgáča. Stretnutie sa uskutoční v sobotu 24.júna  2023.

Program bude nasledovný:

9:00 – registrácia pred kostolom
10:00 – slávnostná sv. omša s pomocným košickým biskupom Markom Forgáčom
11:15 – rozhovor s otcom biskupom
12:00 – modlitba Anjel Pána
12:15 – obedný guľáš, občerstvenie, bufet, cukrová vata
12:45 – rozhovor s hosťami
13:15 – súťaže vo svetle života sv. Jána Krstiteľa, skákací hrad, prehliadka policajtov
a požiarnikov
14:30 – vyhodnotenie súťaží a tombola
15:00 – modlitba KBM a požehnanie na cestu

Hostia: Martin Škrteľ a Stanislav Šesták, futbalisti a bývalí reprezentanti SR

Zavolaj aj svojim kamarátov a príď zažiť vzácny čas v spoločenstve. Tešíme sa na teba.