7. augusta 2022

Načo takto mrhať voňavý olej?

Zamyslenie na Kvetnú nedeľu Mk 14, 1 – 15, 47

Milí priatelia, po roku opäť prežívame Kvetnú nedeľu inak ako sme boli zvyknutí, ale predsa si pripomíname udalosti, ktoré sú pre nás všetkých tak dobre známe. Liturgia nám dnes ponúka Markovu verziu pašií o udalostiach, ktoré predchádzali Kristovo utrpenie na dreve kríža. V dnešnej úvahe by som sa chcel špeciálne venovať úvodnej pasáži 14. kapitoly Markovho evanjelia, ktorá opisuje udalosť, ktorá sa odohráva v dome Šimona Malomocného. O čo v tejto pasáži evanjelia ide? Žena vylieva celú nádobu vzácneho oleja na hlavu Ježiša. Skutok tejto ženy pobúri niektorých ľudí, ktorí to videli. Títo vzbúrení ľudia hovoria: „Načo takto mrhať voňavý olej?“ (Mk 14, 4). Možno sa sám seba pýtaš, čo ich na tom tak pobúrilo? Evanjelium nám upresňuje, že hodnota tohto oleja bola viac ako 300 denárov, čo predstavuje približne 300 dní práce robotníka v Ježišovej dobe. Môžeme teda usúdiť, že táto žena vyliala na Ježiša ten najvzácnejší dar, ktorý mala doma. Aká je to fascinujúca vec, čo urobila táto žena. Ako môžeme vidieť, tak napriek tomu si od svojho okolia nezaslúžila uznanie a pochvalu, ale výčitku, načo to bolo dobré. Táto žena však dostáva odmenu od Ježiša, keď hovorí: „Kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila.“ (Mk 14,9)

Aké nádherné slová od Ježiša. Táto žena urobila očami sveta absolútne nelogickú vec. Možno aj ty si hovoríš, že načo to urobila, veď mohla tento olej predať a užívať si rok nič nerobenia. Napriek tomu táto žena nepodľahla tlaku vlastného pohodlia, ale naplno týmto aktom vyjadrila dôveru Ježišovi. Dôveru v to, že On je ten, ktorý má plné právo rozhodovať o jej živote. Jej láska voči Ježišovi sa prejavila v plnej dôvere, keď dáva Ježišovi to najvzácnejšie, čo má. Táto žena je pre nás vzorom obety a štedrosti.

Pozývam ťa k tomu, aby si sa tohto roku počas posledných pár dní pôstneho obdobia zamyslel/a nad tým, na akej úrovni je tvoja dôvera voči Ježišovi? Si ochotný/á vzdať sa všetkých svojich plánov a prijať ten Jeho plán s tvojim životom? Si ochotný/á dať Ježišovi to najvzácnejšie, čo máš, aj keď ťa tvoje okolie bude považovať za blázna? Dôveruješ Mu?

Všetci sme na ceste, ale vieme, že Učiteľ nás už predišiel a má pre nás pripravené dobré dary. Je len na nás, či otvoríme svoje srdce pre Neho. Tento čas je pre nás pozvaním otvoriť oči a uši pre potreby ľudí okolo nás a tak preukázať našu dôveru a lásku voči nášmu milujúcemu Bohu, ktorý za nás už dal všetko. Svojho Syna na dreve kríža.

Prajem nám všetkým požehnaný zvyšok pôstneho obdobia a následne radosť zo Vzkrieseného Pána, radosť, ktorú nám nik nevezme, pretože vieme, Komu patríme.