29. júna 2022

Naozaj?

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.

Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.

A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“

Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha.

Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.

Mk 16,15-20

Naozaj?

Rozhodla som sa. Chcem Ti, Ježiš, veriť: že to čo hovoríš je pravda. Že budeš so mnou v ťažkých chvíľach, že chceš, aby som bola s Tebou aj vtedy, keď momentálne neprežívam žiadnu krízu, že je naozaj doležité, aby som brala vážne Tvoje prikázania, že keď Ty a aj Tvoja matka hovoríte, že sa treba modliť, postiť, prijímať sviatosti, tak je to pravda.

A vtedy to prišlo – ale čo ak? …. čo ak som to zle pochopila, čo ak to nie je úplne tak, ako si myslím, čo ak som príliš radikálna a emocionálna…. čo ak…. Výborne, a som tam kde som bola…. No počkať, ale odkiaľ sú tieto myšlienky? Kto mi ich hovorí? Prečo mám problém dôverovať? No možno, že sklamaní a oklamaní bolo veľa… a naučila som sa, že veci zvyčajne nie sú také jednoduché, že nikto AŽ TAK nemiluje, že by sa mu dalo bezvýhradne veriť. Nikto, až na Toho, kto dal za mňa SVOJ ŽIVOT. Miluje ma AŽ TAK.

Vďaka Ježiš, že si Ten, kto je zárukou života, lásky, pokoja, večnosti…. Uč ma viac Ti veriť, viac rozlišovať čo mi berie pokoj, viac počúvať a poslúchať to, čo mi hovoríš. Milovať Ťa NAOZAJ.