29. júna 2022

OBRÁTENIE A PREMENA SRDCA

Zamyslenie na 3. nedeľu v cezročnom období „B“, Mk 1, 14-20

Drahí mladí priatelia! Možno ste už vo svojom živote zažili situáciu, keď ste hľadali nejakú adresu alebo ste sa mali niekde s niekým stretnúť a jednoducho ste zablúdili. Zrazu ste sa ocitli v slepej uličke. Museli ste sa zastaviť, popremýšľať, zorientovať sa a neraz sa obrátiť, vrátiť sa naspäť, vyjsť z tej slepej uličky a vydať sa iným smerom. Nakoniec ste tú adresu našli a na dohodnuté stretnutie ste nakoniec prišli, hoci s maličkým meškaním.

Človek dokáže v živote veľa krát zablúdiť, ba dokonca stratiť sa. Keď si nevie rady, ako kráčať ďalej. Môžeme sa seba samých opýtať: Kam kráčam? Kráčam správnou cestou života? Kto mi pomôže nabrať naspäť ten správny smer? Odpoveď je jednoduchá: jedine Boh. Áno, je to Boh sám, ktorý nám pomôže z našich slepých uličiek. Mal nás tak rád, tak nás miloval, že nám poslal svojho jediného Syna, Božieho Syna Ježiša Krista, ktorý nás definitívne prišiel vyslobodiť z tých slepých uličiek moci zla a hriechu. Konečne nám ukázal ten správny smer, ktorým máme kráčať cestou života. Jedine Pán Ježiš Kristus vie, ako ďalej. On je tou cestou, po ktorej máme kráčať, po ktorej sa máme poberať. Aj v dnešnom Evanjeliu podľa sv. Marka sme počuli tie nádherné, no vážne slová: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu!“ (Mk 1, 15) V osobe Ježiša Krista prišlo viditeľne na zem Božie kráľovstvo. Boh skrze svojho milovaného Syna pozýva každého človeka, každého jedného z nás, aby sme využili tento milostivý čas, dali sa na pokánie, zmenili svoj starý hriešny spôsob života a nasledovali Ježiša Krista. Boh nás neustále pozýva kráčať za ním. No najprv sa musíme pripraviť na toto náročné kráčanie. Tou prípravou je naše vnútorné obrátenie sa. Naša vnútorná premena.

Vidíme, že svet je vo vojne, tej duchovnej. Diabol stále na nás ľudí útočí a pokúša nás na hriech. Nevzdávajme sa! Našou neustálou úlohou tu na zemi je pestovať v sebe, vo svojom vnútri a srdci čnosť pravého obrátenia a pokánia. Boh to od nás očakáva. Chce, aby sme opäť nabrali ten správny kurz loďky nášho života. Kompasom na ceste po rozbúrenom mori sveta nám je Boží Syn, Ježiš Kristus, ktorý nás nikdy nesklame. Vetrom, ktorý nám duje do plachiet, je tretia Božská osoba, táto láska medzi Otcom a Synom, Duch Svätý, ktorého máme prosiť o pomoc, silu a potrebné dary. Našim cieľom je prístav večnosti, prístav večného života, kde nás už náš nebeský Boh Otec čaká s otvorenou náručou. Je len na nás, či odpovieme na tú Božiu ponuku pozvania k obráteniu a k zmene nášho života. Nebojme sa zastaviť, obrátiť a vyjsť zo slepých uličiek svojich vlastných hriechov. Povedzme Bohu svoje „áno“, aby sme raz mohli mať účasť na večnom Božom kráľovstve v nebi!