21. júla 2024

Podobenstvá o Božom kráľovstve

Zamyslenie na 11. nedeľu v cezročnom období „B“; Mk 4, 26-34

Drahí mladí priatelia! V svetovej literatúre existujú rôzne literárne žánre – román, novela, básne, báje, povesti a iné. Autori literárnych diel v nich často používajú rôznu symboliku. Aj Pán Ježiš bol takým literátom, keď často rozprával svojim poslucháčom a tým, ktorí ho počúvali, v podobenstvách a príbehoch. V celej 4. kapitole Markovho evanjelia sa nám Pán Ježiš prihovára v podobenstvách. Najprv je to podobenstvo o rozsievačovi. Potom nasleduje podobenstvo o lampe, ktorá má  svietiť v temnej a tmavej izbe, aby vydala svetlo. Na konci tejto kapitoly sú tieto dve dnešné podobenstvá o zasiatom semene a o horčičnom zrnku. Prečo Pán Ježiš rozprával práve v podobenstvách?Čo tým mienil?

Podobenstvo je literárny a rozprávačský útvar, ktorý prirovnáva to, čo nepoznáme, k tomu, čo už poznáme veľmi dobre. Pán Ježiš je akoby takým literárnym „maliarom“. Prečo vlastne maľuje tieto literárne obrazy a tvary? Preto, lebo práve tým, že používa jednoduché každodenné veci a súvislosti, pomáha svojim poslucháčom chápať mnohé duchovné skutočnosti a pravdy. Podobenstvá nútia poslucháčov zamyslieť sa a odhaliť hlbokú duchovnú pravdu. Pán Ježiš teda často používa symbolický jazyk a reč. Je veľkým, vznešeným a múdrym Učiteľom, ktorý nás učí chápať Božie Slovo a porozumieť slovám Svätého písma aj vtedy, ak sa zmysel skrýva za symbolmi. Židovskí rabíni a učitelia zákona často používali vo svojich rečiach práve podobenstvá.  

V dnešných dvoch podobenstvách Pán Ježiš prirovnáva Božie kráľovstvo k situácii, keď človek hodí semeno do zeme a ono rastie vo dne i v noci. Keď vyrastie a dozreje, prinesie úrodu, ktorú zožnú. Podobne to bolo aj v situácii pri vhodení horčičného zrnka do zeme. Tiež odumrie, vyklíči, dozreje a prinesie úrodu, ktorú tiež zožnú. Pán Ježiš hlásal radostnú zvesť evanjelia o Božom kráľovstve. A úlohou Božieho kráľovstva je rásť vo svete. Pomaly, ale isto, aby prinieslo úrodu pre ten večný život.

Čo znamenajú pre nás tieto dnešné podobenstvá? Znamená to, že úloha nás kresťanom je odumrieť sebe a nechať v sebe každý deň rásť to kedysi pri krste zasiate semienko kresťanskej viery a Božieho slova.Toto semienko viery má každý deň rásť a dozrievať predovšetkým v láske k Pánu Ježišovi i našim blížnym. Pán Ježiš Kristus zasial do našich sŕdc semienko svojej lásky, ktoré máme denne polievať svojimi modlitbami a obetami. Toto semienko má v nás vyklíčiť a dozrieť a tak máme v našom srdci i živote priniesť úrodu našich dobrých skutkov a dobra, ktoré sme schopní s Božou pomocou uskutočniť. Len vtedy bude s nami Ježiš Kristus, náš Pán i Rozsievač, spokojný pri poslednom súde, keď ho uvidíme z tváre do tváre. Nebojme sa! S ním to dokážeme naplno uskutočniť vo svojom živote. Vtedy uvidíme, že Božie kráľovstvo bude viditeľne aj prostredníctvom nás rásť vo svete.    

o. Ján