21. júla 2024

POSILA V POKUŠENIACH

Zamyslenie na 1. pôstna nedeľa „C“, Lk 4, 1-11  

 

Drahí mladí priatelia! V úryvku z Evanjelia sv. Lukáša na dnešnú nedeľu sme počuli o tom, ako „Duch hnal Pána Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali“ (porov. Lk 1, 1-11). Pán Ježiš sa išiel pripraviť na púšť na svoje veľké poslanie a misiu, ktorú mu zveril nebeský Otec, aby všetkým ľuďom hlásal radostnú zvesť evanjelia, aby za nás zomrel ťažkou a potupnou smrťou na kríži za naše hriechy, aby napokon zvíťazil nad Zlým duchom, hriechom a smrťou a slávnym zmŕtvychvstaním nám otvoril brány neba. Na túto mimoriadnu nebeskú misiu sa chcel Pán Ježiš práve v tichu a samote dôkladne pripraviť. Avšak ktosi mu to chcel prekaziť. Bol to Zlý duch, Diabol a Satan, ktorý ho pokúšal, aby zmaril toto jeho poslanie i misiu. No Pán Ježiš Kristus pokušeniam Zlého ducha nepodľahol, ale nad nimi zvíťazil. A tým nám zanechal príklad, ako my máme denne premáhať pokušenia vo svojich vlastných životoch.

Aj my sme dennodenne vystavení vplyvu Zlého ducha, nášho úkladného nepriateľa Diablovi, Satanovi. Stále na nás číha, núka nám sladké pokušenia a zvádza nás na hriech. Niekedy týmto pokušeniam od Zlého podľahneme a padneme. Inokedy pokušenia premôžeme a zvíťazíme. Dôležite však je bojovať a nikdy sa nevzdávať. I keď znovu podľahneme pokušeniam a budeme padať aj do tých istých hriechov. Neznechucujme sa! Hlavu hore a vždy je tu Boh, Pán Ježiš, ktorý nám chce vždy znova a znova odpustiť. Čaká nás s vždy otvorenou milosrdnou náručou. Chce nás pohladiť, privinúť k sebe a odpustiť nám. Boh nás má rád. Pánu Ježišovi na nás veľmi záleží. Dáva nám spôsoby, ako sa očistiť od našich hriechov. Je to vo sviatosti zmierenia pri svätej spovedi, pri spytovaní svedomia, v ľútosti srdca, vo svätom prijímaní a mnohých iných kajúcich úkonoch. A zároveň nám Boh a jeho Syn a náš Pán Ježiš Kristus dáva liek i recept na každé jedno pokušenie od Zlého. Sú to práve tri kajúce spôsoby: modlitba, pôst a almužna.

Nebojme sa volať k Bohu v pokušeniach a ťažkých chvíľach nášho života, nebojme sa vzývať Božie meno Ježiš, aby nám Pán pomohol! Lebo len meno Ježiš má tú Božskú moc, len meno nášho Spasiteľa Ježiša Krista zaháňa všetkých démonov a zlých duchov a ich pokušenia. O to sa teda snažme a usilujme aj v tomto začatom pôstnom období. Nech nám v tom duchovnom boji Pán Ježiš, ktorý sám premohol pokušenia Zlého ducha, mocne pomáha, aby sme zvíťazili, obstáli a získali večný život v nebeskom kráľovstve. Nech nám v tomto úsilí o dobro pomáha aj naša nebeská Matka, Panna Mária.