27. septembra 2023

Recept na šťastný život

Zamyslenie na 12. nedeľu v Cezročnom období Mk 4, 35-41

Milovaný mladý priateľ, milovaná mladá priateľka, dovoľ mi dnešné zamyslenie začať otázkou: „Chceš byť šťastný? Chceš byť šťastná?“ Predpokladám, že tvoja reakcia by mohla byť v štýle: „Čo sa ma to pýtaš, jasné, že chcem! Ale…“

Drahí mladí priatelia, za tým ALE sa častokrát skrýva to, čo práve v dnešnom evanjeliu podľa Marka zažívajú učeníci. Búrka. Búrka na rozbúrenom mori. Častokrát táto búrka má v našich životoch rôzne podoby, napr. rôzne druhy strachov, neistota z budúcnosti, zranenia zo vzťahov, neúspešne zvládnutie skúšky, či písomky v škole, menší, či väčší problém. Práve tieto formy búrok nás oberajú o šťastie, po ktorom všetci tak veľmi túžime.

Dnes ti chcem ponúknuť recept na šťastie, ktorý nám ponúka Božie slovo. V Žalme 34 nachádzame: Pána chcem velebiť v každom čase, moje ústa budú ho vždy chváliť. V Pánovi sa bude chváliť moja duša; nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. Velebte so mnou Pána a oslavujme jeho meno spoločne. Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy. Na neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou. Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal a vyslobodil ho zo všetkých tiesní. Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných a vyslobodí ich. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu. (Ž 34, 2-9)“  Na inom mieste v Žalme 107 čítame: „V súžení volali k Pánovi a on ich vyslobodil z úzkostí. (Ž 107, 13)“

Možno aj ty častokrát rovnako ako učeníci prežívaš strach a uprostred neho máš pocit, že Ježiš spí, že On na teba zabudol, že On o teba nedbá. Pozrime sa na to, aká je Ježišova reakcia po tom, čo učeníci prichádzajú k spiacemu Ježišovi: „On vstal, pohrozil vetru a povedal moru: „Mlč, utíš sa!“ Vietor prestal a nastalo veľké ticho. A im povedal: „Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru? (Mk 4, 39-40)“

Aký je teda recept na šťastný život? Pohľad upriamený na Ježišovu(Božiu) tvár. Na tvár milosrdného a milujúceho Boha. Boha, ktorý má moc rozkázať vetru a moru. Boh, ktorý má moc utíšiť každú búrku, ktorú prežívaš. On túži po tom, aby sa mohol s tebou plaviť na loďke tvojho života. Prichádzaš so svojimi problémami pred Jeho tvár alebo sa radšej utápaš vo svojom smútku a bolesti? Receptom na šťastný život je spolupráca s Duchom Svätým, ktorý prichádza na pomoc našej slabosti. Dovolíš Mu to?

„Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj! (Nm 6, 24-26)“