3. decembra 2021

Svadobná hostina

Zamyslenie na 28. nedeľu v Období cez rok „A“; Mt 22, 1-14

 

Drahí priatelia, náš verný priateľ Ježiš Kristus často a rád rozpráva o Nebeskom kráľovstve v podobenstvách. Aj v dnešnú nedeľu nám Božie slovo ponúka jedno z nich. Práve v čase, keď je z dôvodu epidemiologických opatrení zakázané usporiadať svadobnú hostinu, tak nám Ježiš ponúka obraz o Nebeskom kráľovstve v perspektíve svadobnej hostiny.

Hovorí: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi.“ (Mt 22, 2) Náš dobrý Otec je ten, ktorý má pre nás pripravenú svadobnú hostinu. Možno sa nachádzaš dnes v pozícii toho, komu sa nechce prijať Otcovu ponuku. Možno si ten, ktorému starosti o svoj vlastný život, ako zvládnem školu, kde sa zamestnám, čo budem v živote robiť, bránia v pohľade na milujúceho Otca. Boh vo svojej láske ide však tak ďaleko, že dá príkaz, aby na Ním pripravenú svadobnú hostinu prišli všetci. Dobrý Boh zo svojej lásky nevylučuje nikoho. Otcov „sluha“ – Ježiš Kristus je ten, ktorý pozýva na svadobnú hostinu všetkých. Dobrých, aj zlých. On je ten, ktorý vychádza na križovatky a rázcestia tvojho aj môjho života a hľadá ťa.

Dnešné Božie slovo nám hovorí: „Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu.“ (Mt 22,11) Otázka znie: „Čo je tým svadobným odevom?“ Ježiš nám to hovorí na inom mieste v Božom slove: „ Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.“ (Jn 13,34) Svadobným odevom je odpoveď na Božie pozvanie. Je to odpoveď našej lásky k blížnym na Božiu lásku k nám. To nie milujúci Otec nás vylučuje zo svojej lásky. On je ten, ktorý nám dennodenne ponúka svoju lásku. Deň čo deň nám pripravuje bohatú svadobnú hostinu. To my sme tí, ktorí odmietame toto pozvanie, či už z dôvodu našej lenivosti alebo starosti.

Drahý brat, drahá sestra, Božia láska je tá, ktorá má moc rozptýliť každý tvoj strach, pochybnosť či obavu. Aj dnes nanovo môžeš uveriť tomu, že Pán je tvoj Pastier. On je tým Pastierom, pri ktorom nám nič nechýba, lebo ako Božie slovo hovorí: „V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach.“ (1Jn 4,18) Jedine Božia láska je dokonalá, Božia láska je tá, ktorá má moc nad každým strachom. Boh je ten, ktorý svoju lásku prejavil tým, že nechal zomrieť svojho Syna Ježiša Krista. Boh je ten, ktorý nám ponúka túto lásku ako dar. Je len na tebe a mne, či tejto Láske dovolíme, aby konala v našich životoch. Je len na tebe a mne, či tejto Láske dovolíme, aby pretvárala naše srdcia a my sme sa čoraz viac podobali na Otca, ktorý má pre nás pripravenú svadobnú hostinu.