31. januára 2023

Túžba vidieť Ježiša

Zamyslenie na 31. nedeľu v Cezročnom období „C“ – Lk 19, 1-10

„Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“ (Lk 19, 10)

Myslíš si, že pre Boha je problém tvoja hriešnosť a slabosť? Dovoľ mi použiť slová sv. apoštola Pavla: „Preto som tri razy prosil Pána, aby odstúpil odo mňa. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila.“ (2 Kor 12, 8-9) Pán túži potom, aby vylieval svoju milosť na teba, aby nalieval svoju najsvätejšiu krv na tvoje rany. Otázka znie: „Túžiš po to? Túžiš vidieť Ježiša? Čo si ochotný pre to urobiť?“ Pozrime sa na to, čo preto urobil Zachej z túžby vidieť Ježiša.

A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. (Lk 19, 2-4)
Zachej, napriek tomu, že na prvý pohľad všetky okolnosti hovoria proti nemu, je mýtnik, je bohatý, je malej postavy, zatúži vidieť Ježiša. Žiadna z týchto okolností ho v tom neodradí. Rozhodne sa, že urobí všetko preto, aby videl Ježiša. Uteká a vychádza na figovník. Nenechá sa zastaviť. Mohli by sme povedať, že sa ide roztrhať preto, aby videl Ježiša. Znovu otázka: „Si aj ty tá/ten, ktorý sa nenecháš odradiť okolnosťami? Si aj ty ten, ktorý uteká za Ježišom?“
Pozrime sa na to aká je Ježišova reakcia.

Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. (Lk 19, 5-6)
Ježiš sa pozerá na Zacheja a volá ho k sebe, túži s ním ostať v jeho dome. Ježiš je ten, ktorý na tvoje volanie odpovedá pohľadom, zotrvaním. Aký je Ježišov pohľad na teba? Na tvoju slabosť a hriešnosť? Odpoveď je tak jednoduchá a zároveň pre nás mnohokrát ťažko prijateľná. Je to pohľad lásky. Pozrime sa na to, ako reaguje okolie.

Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“ (Lk 19, 7)
Aký je tvoj postoj voči Božiemu odpusteniu? Aj ty sa búriš, keď vidíš to, že Boh dokáže odpustiť aj tomu najväčšiemu hriešnikovi? Aj ty sa búriš, keď vidíš, že Boh chce čokoľvek odpustiť tvojmu bratovi, či sestre? Dokážeš aj ty odpúšťať tak, ako odpúšťa Boh? Dobrý Pán chce aj dnes uzdraviť tvoje srdce, aby bolo schopné odpúšťať. Stačí, ak zatúžiš vidieť Ježiša, tak ako Zachej. Aj vo chvíli, keď všetky okolnosti hovoria proti tebe. Dnes prišla spása do tvojho domu.