7. augusta 2022

Ukáž nám Otca to nám postačí

V dnešnom evanjeliu Ježiš na Filipove slová reaguje zdanlivou výčitkou. „Filip, toľký čas som s Vami a nepoznáš ma? (…) Ja som v Otcovi a Otec vo mne.“ Tí, ktorí mali skúsenosť s Ježišom, videli lásku nebeského Otca. Stretli sa s Otcovstvom v pravom zmysle slova. Zakúsili tiež všetko ovocie Ducha – lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrotu, vernosť, zdržanlivosť. Videli spravodlivosť a milosrdenstvo. Videli Pravdu. Ježiš odzrkadľoval Otca dokonale. Bol s Ním dokonale jedno.

Ježiš hovorí: „V dome môjho Otca je mnoho príbytkov.“ Túži, aby sme s ním boli všetci v nebi. Každý človek je Jeho bratom a sestrou. Miluje rovnako toho, kto Ním opovrhuje, ako toho, kto Ho adoruje. Láska sa nezastaví pred urážkou a nepochopením. Lebo príčinou lásky je jednota s Otcom, ktorý sa nemení.

Aj my sme pozvaní dnešným evanjeliom odzrkadľovať Otca, Syna a Ducha Svätého. Milovať skutočne. Nesúdiť bratov a sestry. Milovať a prinášať pravdu do sveta okolo nás.

Filip hovorí: „Ukáž nám Otca a to nám postačí.“ Ten, kto má skúsenosť s Bohom, neostáva rovnaký. Božia láska nás premieňa. V tejto dobe máme my prinášať obraz Otca, sprostredkovať Jeho.

Známy výrok sv. Terézie z Kalkaty znie: „Na začiatku som si myslela, že musím obracať ľudí na vieru. Medzičasom som sa naučila, že mojou úlohou je MILOVAŤ. A láska obráti toho, koho chce.“

Tak teda, priatelia, ukážme ľuďom lásku Otca. Ako sa to dá? Spomeňme si na Máriu, ktorá tak rada sedela pri Ježišových nohách, Petra, ktorý sa nevzdal, ani po tom, čo Ježiša zaprel a vrátil sa späť. A potom mal odvahu svedčiť o Pravde, pretože v láske niet strachu. Majme pred očami Božiu Matku, ktorá so svojím Synom a Jeho Cirkvou bola od nadprirodzeného začiatku cez kríž až k zmŕtvychvstaniu a zoslaniu Ducha Svätého. Až dodnes.

Modlime sa, aby sme svetu odzrkadľovali Otca. To postačí.