7. augusta 2022

Viem, kto si: Boží Svätý

Zamyslenie na 4. nedeľu v cezročnom období Mk 1, 21-28

V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine. (Mk 1, 21-28)

V dnešnú štvrtú nedeľu v období cez rok nám liturgia ponúka stať z Markovho evanjelia, keď náš Majster Ježiš Kristus prichádza do synagógy a učí. Čo je pozoruhodné na Ježišovom učení? To, že jeho slová majú moc. Moc premeniť, očistiť, uzdraviť. Ježišovo slovo sa dotýka hĺbky srdca človeka, ktorý je posadnutý nečistým duchom a tento nečistý duch sa prejavuje a kričí. Tento nečistý duch dokonca vie s kým má dočinenia. S Ježišom Nazaretským, Božím Svätým – Slovom, ktoré sa stalo telom. Ako veľmi aj v dnešných časoch potrebujeme zakúsiť moc Ježišovho slova. Slova útechy, povzbudenia, prijatia, ale aj výstrahy pred zlom. Tento človek, ktorého nám evanjelista predstavuje ako posadnutého nečistým duchom, odchádza po stretnutí s Ježišom, s Jeho slovom premenený. Ježiš svojim slovom rozkazuje nečistému duchu. Si aj ty premenený Ježišovým slovom, ktoré má moc? Ak ešte nemáš túto skúsenosť, tak dnes je ten deň, keď si máš možnosť pýtať od Ježiša to slovo, ktoré premení tvoj pohľad na seba, tvoju minulosť, súčasnosť, či budúcnosť a v neposlednom rade, tvoj pohlaď na druhých ľudí. Ak už máš skúsenosť s mocou Ježišovho slova, tak máš priestor chváliť Ježiša a zároveň byť si vedomý, že aj tvoje slovo má moc. Moc premieňať.

Prajem nám všetkým, aby sme si boli vedomí toho, že Ježišove slovo je účinné aj v dnešných časoch, aby sme mali vždy na zreteli, že jedine Jeho slovo má moc uzdraviť každý neduh a chorobu, má moc preniesť nás z púšte do zasľúbenej Zeme, „aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca“ (Fil 2, 10-11). Každý deň je príležitosť svojim slovom, ale hlavne skutkom, vyznávať, že Ježiš Kristus je Pán, ktorý porazil smrť a prinavrátil nám život. To v moci Ježišovho slova bola nádej posadnutého človeka, to v Ňom máš nádej ty aj ja.