8. júna 2023

Zamyslenie: Dúfať v majetok nie je dobrá voľba

Dúfať v majetok nie je dobrá voľba. Prečo radšej nevkladať svoje nádeje a svoju istotu v Boha? Veď ak dôverujem a tak aj verím, a potom spoznávam. A keď kráčam touto cestou, pred sebou mám Ježiša, ktorý sa raduje že kráčam za ním. Vždy mi pozorne načúva, stará sa o mňa a podáva pomocnú ruku. Ak mám pred sebou vidinu peňazí alebo slávy, kde je potom priestor pre Boha? Nie je blahobyt úplne bezvýznamný, ak je mojou silou Pán?

Viera, modlitba a pôst. To sú prostriedky, cez ktoré kráčame s Bohom. On vie, že život nie je diaľnica, rýchlostná cesta bez výtlkov, a preto nám v dnešnom evanjeliu radí, čomu sa vyhýbať na ceste životom, aby sme kráčali po správnych chodníkoch. Zdôrazňuje nebezpečenstvo klamu o tom, že peniaze nám prinesú len výhody a dobrá. Blažene sa s nimi síce mať budeme, no nepotrvá to dlho. Boh nám nezakazuje užívať si život v plnosti. On nás nechce uberať o pohodlie drahého auta. Iba veľmi dobre vie, že auto nás zavedie tou nesprávnou cestou, tak nám chce sprostredkovať výstrahu, aby sme sa vzdali toho, čo nás odvádza od Božieho kráľovstva.

Namieste je otázka: Čo je viac ako nesmrteľnosť? Radosť z peňazí sa môže schovať oproti radosti večného života! Ježiš sa v dnešnom evanjeliu s láskou pozerá na mladíka a hovorí mu, aby sa vzdal toho, na čo je naviazaný. Skúsme sa zahľadieť do nášho vnútra a nájsť to, na čo sa my niekedy príliš upíname a zakrýva nám to možnosti pre lásku. Ak sa z niečoho radujem, ono mi to prináša osoh a som schopný a ochotný podeliť sa o to s druhými, tak potom je to dobré. Treba však spozornieť, ak sa v nás prebúdza akási neochota či zármutok pri myšlienke, ak by sme sa toho mali vzdať pre Ježiša.

Postiť sa nemáme zo zvyku či preto, lebo sa to patrí. Skúsme sa na pôst pozrieť ako na spôsob, akým môžeme rásť. Pri vzdávaní sa niečoho čo je v našich životoch nepodstatné vynaložíme minimálne úsilie. Práve tie veci, na ktoré sme príliš upätí by sme mali zaradiť do nášho pôstu. Pozývam vás k opravdivému pôstu, ktorý vychádza z túžby priniesť pred Boha svoje slabosti a z túžby zdôveriť sa mu. Postime sa pred Pánom a on nás odmení. Nech je oslávený Pán, ktorý sa k nám láskavo skláňa. AMEN. Ivka