21. septembra 2021

Zvesť pre tých, ktorí neprestali kráčať

Drahí mladí! Ježiš vstal z mŕtvych. Niet podstatnejšej skutočnosti pre život každého z nás. Naše osobné dejiny sú premenené. Za náš hriech bolo zaplatené. V dnešnom žalme spievame: „Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja.“

Udalosť zmŕtvychvstania je nečakaná. Zvesť o ňom nás môže zastihnúť v rôznych situáciách a rozpoložení. Cirkev nám v evanjeliách týchto dní ponúka pohľad na niekoľko osôb, ktoré sa medzi prvými dozvedeli o tom, že Ježiš vstal z mŕtvych. Spája ich jedna vec – sú v pohybe.

Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome nakúpia voňavé oleje a idú k hrobu, aby pomazali Ježišovo telo. Peter a iný učeník sa náhlia k Ježišovmu hrobu. Ďalší dvaja učeníci kráčajú do Emauz a zhovárajú sa. Obe tieto skupiny zápasia s pochybnosťami, smútkom, sklamaním, rozčarovaním, či inými nepríjemnosťami.

Nikto z nich však nezostal stáť. Naopak, kráčajú a konajú. Láska k Ježišovi ich pohýna. A práve oni spoznávajú, že Ježiš je živý. Oni sú svedkami nadprirodzených vecí, svedkami udalostí spásy. Pán ich potešil, dostali novú nádej. Bol im darovaný nový život.

Aj my dnes s radosťou môžeme spievať:  „‚Vstal Pán, Kristus, nádej moja! Čuj a plesaj, ó, svete! Náhlite do Galiley, tam ho aj vy uzriete.‚  Vieme, že Pán z mŕtvych už vstal, Kristus náš, aleluja. Milostivý buď, Kráľ Kristus! Sláva ti, aleluja.“

Nech ani nám Láska nedovolí zaspať smútkom a beznádejou. Zostaňme Mu verní! On je náš Pokoj. Ježiš vstal z mŕtvych. A spoznali to tí, ktorí neprestali kráčať.