24. mája 2024

BirmOFFka

BirmOFFka je názov formačnej víkendovky pre birmovancov.  Na tejto víkendovke sa preto birmovancom ponúka niekoľko impulzov k tomu, aby sa zo stavu „OFF“ prepli do stavu „ON“.

„ON“ pre poznávanie Boha.

„ON“ pre život v cirkvi.

„ON“ pre hľadanie Božieho plánu s ich životom.

Program sa skladá z impulzov (príhovorov), práce v skupinkách, svätých omší, modlitieb, aktivít a hier.

 

Miesto: Pútnický dom bl.Anny Kolesárovej v Obišovciach alebo podľa dohody

Prihlasovanie: prihlásiť skupinu birmovancov je možné u o. Jána Kulana alebo na premladez@gmail.com.

Počet birmovancov:

 • optimálny počet – 30
 • minimálny počet – 20 (po dohode 15)
 • maximálny počet – 44

Cena: 68 €
V cene je:

 • 2 x raňajky
 • 2 x obed – polievka + hlavné jedlo
 • 2 x večera
 • príspevok na hygienické potreby a materiály
 • príspevok na energie
 • iné

Storno podmienky:

 • Odhlásiť celú skupinu je možné mesiac vopred
 • Počet birmovancov sa uzatvára na začiatku týždňa, v ktorom sa víkendovka organizuje. Zmeniť počet birmovancov zo zdravotných dôvodov je možné do štvrtka (vrátane).
 • V prípade poklesu počtu birmovancov pod 20 môže farnosť osloviť inú farnosť a spojiť 2 skupiny.
 • Ak počet birmovancov klesne pod 20, doplatí farnosť za každého do počtu 20 sumu 6 € (príspevok na energie).
 • Ak počet birmovancov klesne oproti uzavretému počtu zo začiatku týždňa, v ktorom sa víkendovka organizuje, tak za každého neprítomného birmovanca (okrem choroby) doplatí farnosť 7 € (príspevok na už objednané obedy).
 • V prípade, že nastane kombinovaná situácia predchádzajúcich 2 bodov, suma sa spočíta.

Čo si treba priniesť:

 • prezúvky
 • spacák
 • osobné hygienické potreby (zubná kefka, pasta, uterák, …)
 • pohodlné oblečenie

Pravidlá:

Na víkendovke je zakázané:

 1. požívať alkoholické nápoje,
 2. fajčiť a užívať iné omamné látky,
 3. púšťať hlasnú hudbu (napr. z prenosných reprákov),
 4. mať pri sebe mobilný telefón pri niektorých bodoch programu (modlitby, impulzy)