21. júla 2024

MIKE

Každý rok organizujeme MIKE – stretnutie MIništrantov KošickEj arcidiecézy. Jeho cieľom je, aby sa miništranti spolu stretli so svojim arcibiskupom, zasúťažili si, spoznali ostatných svojich kolegov z iných kútov arcidiecézy. MIKE je tiež formou odmeny za celoročnú liturgickú službu vo svojich farnostiach.

Stretnutie má pevnú štruktúru. Začína registráciou, potom nasleduje sv.omša, pri ktorej si miništranti obnovia svoj miništrantský sľub. Po sv.omši je interview s arcibiskupom, kde miništranti kladú zaujímavé otázky. Po modlitbe mariánskej antifóny si chlapci pochutia na guľáši. Popoludní je pre nich pripravená športová časť, kde súťažia v rôznych disciplínach buď ako jednotlivci alebo ako družstvá. Každý rok okruh súťaží sa nesie v inej téme. V závere sa súťaže vyhodnotia a odovzdajú sa vecné ceny. Celé stretnutie sa zakončí modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu.

Najlepší v športových súťažiach si so sebou odnášajú aj sošku MIKE. Stretnutie sa koná niektorú sobotu v mesiaci máj. Presný termín nájdete na www.premladez.sk alebo sa opýtajte svojho duchovného otca.