24. júna 2024

Tímy

ACM (Arcidiecézne centrum pre mládež) tvorí viacero tímov:

Úzky tím

Každý týždeň v utorok o 8:00 sa na porade v kancelárii ACM stretáva úzky tím ACM. Tento tím pripravuje jednotlivé aktivity ACM a tvoria ho:

 • o. Ján Kulan – moderátor ACM
 • Marianna Berinšterová – referentka ACM
 • Viktor Pecer – referent ACM
 • Miroslav Novák – dobrovoľník ACM
 • Hľadáme ďalších dobrovoľníkov do tímu

Kňazi, ktorí pôsobili v ACM

 

Širší tím
Aktivít ACM je veľa, preto nám s nimi pomáhajú ďalší dobrovoľníci. Širší tím tvoria najmä animátori, ktorí nám pomáhajú na pravidelných aktivitách ako je ADAŠ a BirmOFFky. V súčasnosti hľadáme ďalších animátorov, najmä chlapcov (aktuálne máme 1), aby sa na jednotlivých víkendovkách mohli striedať.

 

SDKA a LIFENET
SDKA je skratka: Stretnutie dekanátnych kňazov a animátorov. Keďže sa v súčasnosti tieto stretnutia konajú vo štvrtky (3x v roku), zúčastňujú sa ho len kňazi z jednotlivých dekanátov. Animátorskú líniu nahrádza projekt Lifenet.
LIFENET je projekt ZKSM, do ktorého sme sa zapojili aj v našej arcidiecéze. S týmto projektom nám pomáhajú dobrovoľníci v jednotlivých dekanátoch:

Diecézny koordinátori projektu Lifenet:

 • Miroslav Novák
 • Veronika Vatehová

Kňazi z jednotlivých dekanátov a dekanátny sieťovači projektu Lifenet:

DEKANÁT SDKA LIFENET
Bardejov Marcel Záleha  Viktória Majcherová
Humenné  Marián Halas  Alžbeta Csontosová
Košice juh  Jozef Mrúz
Košice stred  Peter Kentoš  Viktor Pecer
Košice východ  Marcel Veľas
Košice západ  Ján Hudák
Lipany  Milan Tomko  Terézia Drobňáková
Michalovce  Ján Dulin
Moldava nad Bodvou Dionýz Takács
Obišovce Peter Lazor
Prešov východ  Pavol Jenčo
Prešov stred  František Voľanský  Veronika Andrejková
Prešov západ Miroslav Liška  Dávid Lech
Sabinov  Marek Rojak  Michal Verbovský
Snina  Peter Fogaš  Mária Danielová
Sobrance  Marián Kašaj  Veronika Targošová
Stropkov  Jozef Spišak  Margaréta Renčková
Trebišov  Martin Škvarla  Slávka Kosturbová
Veľké Kapušany  Peter Szakacs
Vranov nad Topľou  Jozef Polák

 

Dobrovoľníci
Okrem vyššie spomenutých tímov nám nepravidelne, najmä pri väčších otvorených aktivách (ADSM, MIKE, fustalový a volejbalový turnaj), pomáhajú ďalší dobrovoľníci. Pred každou akciou hľadáme nových dobrovoľníkov, lebo „žatva je veľká, ale robotníkov málo“ (Lk 10, 2). Preto ak cítiš volanie do dobrovoľníckej služby pri práci s mladými v našej arcidiecéze, napíš nám na premladez@gmail.com.

 

Kňazi, ktorí pôsobili v ACM

Moderátori ACM:

 • Peter Sepeši – od 2005 do 2010
 • Marek Roják – od 2010 do 2019
 • Ján Kulan     – od 2019 doposiaľ

Vicemoderátori ACM:

 • Jozef Kozák – od 2008 do 2009
 • Jozef Mrúz – od 2009 do 2018