24. júna 2024

Duch Svätý – učiteľ lásky

Zamyslenie na nedeľu Zoslania Ducha Svätého (Jn 14, 15-16. 23b-26)

Draho vykúpení mladí priatelia, v dnešnú nedeľu slávime slávnosť Zoslania Ducha Svätého alebo taktiež nedeľu nazývanú ako Turičná nedeľa. Niektorí z vás v dnešnú nedeľu príjmu sviatosť birmovania, pre nás ostatných je táto slávnosť pozvaním k pripomenutiu si tej našej veľkej chvíle, keď sme vo sviatosti birmovania prijali dary Ducha Svätého. Je Duch Svätý dnes iný ako bol včera? Je iný akého prijali učeníci pred 2000 rokmi? Zaiste nie. Je to ten istý Duch, ktorý sa vylial na túto zem v slávny deň Turíc. V ten deň, keď boli učeníci vo večeradle.

Duch Svätý je ten, ktorý nás uschopňuje milovať. Milovať Ježiša a prostredníctvom tejto lásky aj našich bratov a sestry. Aj vtedy, keď to je náročné, aj vtedy, keď ostávame nepochopení, aj vtedy, keď ostávame nemilovaní. Je to ten Duch, ktorý nás učí.

V dnešnom evanjeliu nám Ježiš adresuje tieto slová: Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky.“ (Jn 14, 15-16) Aké je to prikázanie, ktoré máme zachovávať?

Prikázanie lásky. Zaiste v tejto chvíli sa vám vynorí otázka. Dá sa láska prikázať? Zaiste nie. Ježiš je ten, ktorý ide v láske ďaleko za hranice tej našej ľudskej lásky. On sa z lásky k tebe a ku mne necháva dobrovoľne pribiť na kríž. A dnes je ten deň, keď prichádza Duch Svätý na pomoc každej našej slabosti. Ten istý Duch, ktorý premenil strach učeníkov na odvahu ohlasovať radostnú zvesť Evanjelia. Ten istý Duch, ktorý dnes tebe aj mne chce dať odvahu milovať a naučiť nás milovať Ježišovou láskou. Lebo ako čítame v Božom slove:A jeho prikázania nie sú ťažké.“ (1Jn 5,3)

Milovaní mladí priatelia, dovoľme Duchu Svätému nie len v dnešný deň, ale po celý nás život, aby nás učil Ježišovej láske. Aby nás On sám viedol po víťaznej ceste. Ceste, po ktorej On sám už prešiel – od smrti k životu. Životu plnému odvahy, radosti, porozumenia, pokoja a v neposlednom rade – životu plnému lásky. Nech je Duch Svätý našim učiteľom ako správne milovať.