21. júla 2024

Futsal

Futsalový turnaj organizujeme raz za rok. Je určený pre deti a mládež a jeho cieľom je vytvoriť priestor pre stretnutie mladých ľudí pri zmysluplných aktivitách, kde môžu zároveň nadväzovať vzťahy a aj takýmto spôsobom, prostredníctvom dodržiavania pravidiel a tímovej spolupráce, formovať
svoju osobnosť. Víťaz najstaršej kategórie postúpi na celoslovenské kolo.