21. júla 2024

O ACM

Milí mladí, rád by som vás pozval, aby ste „mali odvahu milovať“ a aby ste si pre svoj život neželali nič menšie ako silnú a nádhernú lásku…

Benedikt XVI.

Arcidiecézne centrum pre mládež bolo zriadené otcom arcibiskupom Alojzom Tkáčom 1. júla 2005, aby napomáhalo pastorácii mládeže a starostlivosti o mládež v prostredí našich farností. Našou úlohou je urobiť všetko preto, aby mladý človek z ktorejkoľvek farnosti našej arcidiecézy mohol zažiť obohacujúce spoločenstvo mladých veriacich ľudí a zdieľať sa so svojou vierou.

„Cieľom pastorácie mládeže je priviesť mladého človeka k stretnutiu so živým Kristom prítomným v Cirkvi.“ Úlohou nášho centra je hľadanie ciest, ako túto skúsenosť sprostredkovať čo najväčšiemu počtu mladých. Základné oblasti, kde hľadáme cesty k mladým, sú koordinácia, formácia a evanjelizácia. Koordinácia existujúcich aktivít, formácia prostredníctvom animátorských škôl a formačných víkendov. Zvlášť sa venujeme formácii lídrov malých spoločenstiev mladých a prostredníctvom duchovných a metodických programov ich podporujeme v činnosti pre dobro farnosti. Evanjelizácia prebieha prostredníctvom stretnutí mládeže, duchovných obnov a programov pre školy. To všetko centrum vykonáva so skupinou dobrovoľníkov, ktorí spolupracujú pri všetkých spomínaných činnostiach.

Vízie: rozpracovať a koordinovať spoluprácu s jednotlivými dekanátmi, zefektívniť sieť kňazov a animátorov v jednotlivých dekanátoch, aby pravidelne prebiehala výmena informácii, skúseností a aby sa tak radostná zvesť evanjelia dostala ku všetkým mladým. K tomu by malo poslúžiť aj vytvorenie evanjelizačných tímov, ktorých cieľom by mala byť evanjelizácia zameraná predovšetkým na mládež. Misijné tímy budú vyrážať do farností, škôl a spoločenstiev. Vyzbrojené modlitbou, programom a nadšením budú formovať a pozývať mladých ľudí k službe svojim rovesníkom.