24. mája 2024

Ponuka aktivít pre cirkevné školy

Arcidiecézne centrum pre mládež ponúka základným a stredným školám jednorázové aj viacdňové aktivity z oblasti rozvoja osobnosti, „life skills“, a prevencie rizikového správania. Prezentácia tém je zvyčajne doprevádzaná aktivizačnými metódami. Aktuálna ponuka tém je uvedená nižšie. Školy však majú možnosť navrhnúť aj iné, podľa aktuálnych potrieb.

Zoznam tém:

 • Prevencia rizikového správania, látkových a nelátkových závislostí
 • Tetovanie – čo s tým?
 •  Emócie – ich poznanie a ovládanie
 • Viem sa dobre rozhodnúť? (Psychológia rozhodovania)
 • Nasleduj svoj cieľ (krátkodobé, dlhodobé ciele a ich nasledovanie)
 • Čo nás motivuje ? (vnútorná a vonkajšia motivácia).
 • Odolávanie tlaku okolia, manipulácii.
 • Efektívna komunikácia
 • Tímová práca
 • Riešenie konfliktov
 • Blízke (partnerské) vzťahy v období adolescencie
 • Môžeme sa spoľahnúť na prvý dojem? (sociálna percepcia a jej chyby)
 • Ja a súrodenci
 • Identita: kto som a kým chcem byť
 • Pán a pani Dokonalí (perfekcionizmus, vzťah k výkonu a schopnostiam)
 • Pri pohľade do zrkadla vidím… (osobná hodnota vzhľadu)
 • Dúfam, že sa nenahneváš, ale…. (spätná väzba, jej úloha vo vzťahoch a jej správne vyjadrenie)
 • Štýly učenia (test učebných štýlov, vysvetlenie ich významu, konzultácia)
 • Čo je syndróm vyhorenia a ako mu predchádzať
 • Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra (problém prokrastinácie)
 • Finančná gramotnosť, Spravovanie financií podľa biblických princípov
 • Život v spoločenstve
a iné…