21. júla 2024

ADSM

Arcidiecézne stretnutie mládeže je stretnutie mladých s diecéznym biskupom, ktoré sa uskutočňuje vždy v sobotu po Veľkonočných sviatkoch. Najdôležitejšou časťou podujatia je sv. omša, kde sa mladí, spolu so svojimi kňazmi a otcom biskupom stretnú s Ježišom Kristom v Božom Slove a Chlebe. Súčasťou tohto podujatia evanjelizačný koncert, svedectvá, workshopy s rôznorodým zameraním (prednášky, tvorivé dielne, športové a kultúrne aktivity).

  • Arcidiecézne stretnutie mládeže/ ADSM Bardejov 2023
    Drahí mladí priatelia, v novembri plánujeme z nášho ACM v spolupráci s Farnosťou sv. Egídia a Spoločenstvom saleziánov v Bardejove Arcidiecézne stretnutie mládeže – ADSM v sobotu 25.11.2023 v Bardejove. Pápež …
  • Arcidiecézne stretnutie mládeže/ADSM Snina 2022
    Drahí kňazi, milovaní mladí priatelia Košickej arcidiecézy! Pápež František presunul termín slávenia každoročného Svetového dňa mládeže z Kvetnej nedele na Nedeľu Krista Kráľa, v tomto …