24. mája 2022

ADSM

Arcidiecézne stretnutie mládeže je stretnutie mladých s diecéznym biskupom, ktoré sa uskutočňuje vždy v sobotu po Veľkonočných sviatkoch. Najdôležitejšou časťou podujatia je sv. omša, kde sa mladí, spolu so svojimi kňazmi a otcom biskupom stretnú s Ježišom Kristom v Božom Slove a Chlebe. Súčasťou tohto podujatia evanjelizačný koncert, svedectvá, workshopy s rôznorodým zameraním (prednášky, tvorivé dielne, športové a kultúrne aktivity).