27. septembra 2023

ADSM

Arcidiecézne stretnutie mládeže je stretnutie mladých s diecéznym biskupom, ktoré sa uskutočňuje vždy v sobotu po Veľkonočných sviatkoch. Najdôležitejšou časťou podujatia je sv. omša, kde sa mladí, spolu so svojimi kňazmi a otcom biskupom stretnú s Ježišom Kristom v Božom Slove a Chlebe. Súčasťou tohto podujatia evanjelizačný koncert, svedectvá, workshopy s rôznorodým zameraním (prednášky, tvorivé dielne, športové a kultúrne aktivity).

  • Arcidiecézne stretnutie mládeže/ADSM Snina 2022
    Drahí kňazi, milovaní mladí priatelia Košickej arcidiecézy! Pápež František presunul termín slávenia každoročného Svetového dňa mládeže z Kvetnej nedele na Nedeľu Krista Kráľa, v tomto …