21. júla 2024

Arcidiecézne stretnutie mládeže/ADSM Snina 2022

Drahí kňazi, milovaní mladí priatelia Košickej arcidiecézy!

Pápež František presunul termín slávenia každoročného Svetového dňa mládeže z Kvetnej nedele na Nedeľu Krista Kráľa, v tomto roku 20.11.2022. Preto je termín tohtoročného ADSM blízko tohto dňa, teda 19.11.2022. Chceme ho po pandémií zorganizovať v Snine, kde malo byť toto stretnutie aj v roku 2019.

Program:

  • 8:30 – registrácia účastníkov pri farskom kostole Povýšenia sv. Kríža
  • 10:00 – slávnostná sv. omša s Mons. Bernardom Boberom, košickým arcibiskupom-metropolitom
  • 12:00 – obed a workshopy v Dome kultúry
  • 14:00 – program v Dome kultúry
  • 16:00 – záver ADSM a návrat domov

Povzbudzujeme Vás aj v mene o. arcibiskupa Bernarda k účasti. Z organizačných dôvodov Vás prosíme o prihlásenie sa prostredníctvom týchto linkov:

Zároveň bude prebiehať aj súťaž o najkrajšiu a najkreatívnejšiu fotku vášho spoločenstva mladých z farnosti na tohtoročnú tému posolstva pápeža Františka na Svetový deň mladých ,,Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa.“ (porov. Lk 1, 39) Fotky môžete posielať na náš email premladez@gmail.com najneskôr do 13.11.2022. Tri najkrajšie a najkreatívnejšie fotky vyhodnotí porota, ktorá bude pozostávať z členov tímu ACM a čerstvých absolventov našej ADAŠ či Školy slúžiaceho srdca, ktorí dostanú certifikát o absolvovaní ADAŠ počas ADSM v Snine.

Tešíme sa na vás.

Plagát si môžte stiahnuť tu ADSM 2022 Snina.

4 thoughts on “Arcidiecézne stretnutie mládeže/ADSM Snina 2022

Comments are closed.