24. mája 2024

Pravidlá futsalového turnaja 

1. Vyplnenú súpisku s menami hráčov donesie každé družstvo spolu s dokladom o zaplatení v deň turnaja – súpiska bude obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko hráčov + podpis kňaza a pečiatku RKFÚ, ktorý vysiela dané družstvo a týmto garantuje dodržanie pravidiel ním vyslaného družstva.

2. Hráči musia byť aktívny vo svojej farnosti (miništranti, animátori, lektori, …) a mať vek podľa kategórie nasledovne:

  1. kategória – starší: 18 – 30 rokov (vrátane)
  2. kategória – mladší: 14 – 17 rokov (vrátane)
  3. kategória – najmladší: do 13 rokov (vrátane)

Hráč z vekovo nižšej kategórie môže hrať vo vekovo vyššej kategórii, nie však naopak. V prípade víťazného družstva v kategórii starší môžu na celoslovenskom turnaji hrať len hráči od 18 rokov (vrátane). V každom družstve môže byť len jeden bohoslovec, kňaz alebo rehoľník.

3. Družstvo môžu tvoriť aj viacerí ligoví hráči. Za ligového hráča sa považuje ten, kto hraje alebo hral ligový mužský futbal alebo za juniorské reprezentácie (Pozn.: Na celoslovenskom turnaji môže byť na ihrisku iba jeden ligový hráč).

4. Systém turnaja závisí od počtu registrovaných tímov a bude zaslaný spolu s vylosovaním turnaja na email vedúceho družstva.

5. Hrá sa podľa platných pravidiel futsalu (výnimky sú písané nižšie).

6. Vstup na palubovku len v obuvi s bielou podrážkou!

7. Družstvo musí mať dresy (tričká) rovnakej farby!

8. Na rozcvičenie usporiadateľ lopty neposkytuje.

9. Tím tvorí minimálne 5 hráčov, maximálne 10 hráčov.

10. Zápas sa hrá na čas. Upresnenie dĺžky času bude po ukončení registrácie, v závislosti na počet tímov a systém turnaja.

11. Hrá sa systémom štyroch hráčov v poli a jeden brankár. Strieda sa hokejovým spôsobom.

12. Ak lopta opustí hraciu plochu ihriska, lopta sa rozohráva zo zeme. Súper musí stáť minimálne 3m od lopty. Lopta musí byť rozohraná do 5s, ináč získava loptu súper. Výnimkou je rozohrávka „päťky“, ktorú brankár rozohrá z rúk (s pravidlom 5s).

13. Brankár nemôže prehodiť z rúk loptu cez polovicu ihriska.

14. Kĺzačky posudzuje rozhodca. Môžu byť klasifikované ako faul.

15. Za malé previnenia proti pravidlám bude udelená žltá karta. Žltá karta znamená vylúčenie hráča na 2 minúty (po inkasovanom góle sa trest končí). V prípade udelenia žltej karty brankárovi, trest si za neho odsedí hráč z poľa. Na ihrisku musia byť minimálne traja hráči (dvaja v poli a brankár). V prípade poklesu pod túto hranicu je zápas ukončený kontumáciou 5:0 v prospech súpera.

16. Za hrubé porušenie pravidiel je červená karta (rovnako aj za dve žlté karty). Po červenej karte dohráva zápas tím o jedného hráča v poli menej. Červenú kartu smie dostať aj brankár. V prípade udelenia dvoch červených kariet jednému tímu je zápas ukončený kontumáciou 5:0 v prospech súpera.

17. Neslušné a nešportové správanie bude pokutované žltou, popr. červenou kartou, v prípade hrubého porušenia aj kontumáciou zápasu, popr. vylúčením z turnaja.

18. V skupinovej fáze turnaja sú 3 body za víťazstvo, 1 bod za remízu a 0 bodov za prehru.

19. Pri rovnosti bodov v skupine určuje poradie: vzájomný zápas, rozdiel celkového skóre, počet strelených gólov, menší počet udelených žltých a červených kariet. Ak ani potom nie je rozhodnuté, rozhodne náhodný los.

20. Kontumácia nastáva, ak družstvo nenastúpi do 5 minút po ukončení predchádzajúceho zápasu (5:0).

21. V semifinále a finále v prípade remízy v riadnom hracom čase rozhodujú o víťazovi kopy zo značky pokutového kopu.

22. Protesty musia byť podané písomne do 5 minút po ukončení zápasu.

23. Organizátor si v prípade potreby vyhradzuje právo, kedykoľvek zmeniť pravidlá v duchu „fair-play“.

One thought on “Pravidlá futsalového turnaja 

  1. Spätné upozornenie: Futsalový turnaj – 2022 – ACMko

Comments are closed.