21. februára 2024

Adventné bdenie

Zamyslenie na 1. adventnú nedeľu v roku „B“, Mk 13, 33-37

Drahí mladí priatelia, milovaní bratia a sestry!

Začíname nový liturgický rok. Prvé obdobie v liturgickom kalendári je adventné obdobie. Advent je čas očakávania príchodu Pána Ježiša Krista na Vianoce, ale aj na konci sveta pri jeho druhom slávnom príchode. Pán Ježiš nás v nedeľnom evanjeliu vyzýva: „Bdejte!“ (Mk 13, 37)

Pozývam vás pripraviť sa na radostný príchod niekoho… On je veľmi veľký, ako dom mu však stačí Tvoje srdce. On je mocný, ale bez Teba je bezmocný. On zmenil dejiny sveta, môže dať nový smer aj tým Tvojím. On odpustil tým, ktorí ho zabili, naučí aj Teba milosrdenstvu. On je láska, ale túži aj po Tvojej malej láske. On je radosť, chce, aby si aj Ty bol šťastný. On je pokoj, chce dať zo seba aj Tebe. Kto je ten veľký, mocný a milosrdný? Ježiš, náš Kráľ. Chce prísť aj k Tebe, len čaká, že Ho pozveš a urobíš mu priestor vo svojom srdci.

Ponúka sa Ti ideálna príležitosť práve teraz. Musíš chcieť iba zmeniť niečo zo svojich zabehnutých chodníčkov, z obvyklých príprav na Vianoce. Možno bude ťažké nájsť si chvíľu ticha a zamyslieť sa nad tým, kam kráčaš. Budeš potrebovať odvahu, aby si zobral do rúk Sväté písmo a stretol sa s Bohom z tváre do tváre. Neboj sa, Ten, ktorý má prísť aj do tohto nášho sveta, je Emanuel – Boh, ktorý je s nami v tom všetkom, čo prežívame. Len v Ňom je pravá láska, radosť a pokoj.

Prajem vám všetkým požehnaný adventný čas v duchu radostného a bdelého očakávania nášho Pána.