19. apríla 2024

„A Slovo sa telom stalo.“

Zamyslenie na 2. nedeľu po narodení Pána Jn 1, 1-18

Milí mladí priatelia, v dnešnú nedeľu prežívame prvé dni nového roka 2021. Zaiste si mnohí dali novoročné predsavzatia, iní plánujú, čo ich čaká v tomto roku, či rozmýšľajú o svojich snoch a túžbach. Dnešné Božie slovo nás však upriamuje na počiatok nášho bytia, našej existencie. Jánovo evanjelium sa začína slovami: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.“ (Jn 1, 1-5).

Už sme mnohokrát v živote počuli alebo čítali túto pasáž z Božieho slova, už sme možno aj prišli na to, že to Ježiš Kristus je tým Slovom, ktoré sa telom stalo. Dnes by som ti rád položil pár otázok: „Udivuje ťa to? Čo vidíš v malom dieťati – Ježišovi? Kto je pre teba Ježiš?“

Máme za sebou vianočné sviatky, ktoré boli zaiste odlišné, čo sa týka vonkajšej formy od tých predchádzajúcich. Podstata Vianoc, ale ostáva stále rovnaká, a tou podstatou je sám Ježiš Kristus, ktorý prišiel na tento svet ako malé dieťa. Tak jednoducho, a predsa očarujúco. Boh sa stal jedným z nás – človekom, aby nám ukázal zmysel a hodnotu našej existencie. Byť človekom.

Aké krásne je byť človekom. To je odkaz malého dieťaťa – Ježiša. Tento Ježiš sa chce každý deň rodiť v našich srdciach, v našich životoch. Rodí sa vtedy, keď my sme ľuďmi, ktorí majú otvorené oči a uši pre potreby druhých ľudí okolo nás. Vtedy, keď sa aj my stávame živými nositeľmi Ježišovho evanjelia. Ľuďmi dobrého srdca, vždy pripravenými pomôcť, ochotnými zanechať naše plány, túžby a sny, aby On sám mohol konať v našich životoch, aby sa naše prežívanie stalo opravdivým život.
Pane Ježišu, odovzdávame ti v dnešnú nedeľu, na začiatku roka 2021 naše predstavy o tom, ako má vyzerať tento rok, odovzdávame ti naše sny a túžby, aby si Ty mohol konať ako chceš a čo chceš. Vieme, že Tvoje myšlienky a plány s nami ďaleko prevyšujú tie naše.

Prajem Vám všetko dobré v novom roku 2021.