24. mája 2024

Vydávať svedectvo

Zamyslenie na nedeľu Zoslania Ducha Svätého, Jn 15, 26-27.16, 12-15

 Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.“

Milí mladí priatelia, dnes slávime nedeľu Zoslania Ducha Svätého, ktorú nazývame aj Turíce. V túto nedeľu si pripomíname udalosť spred skoro 2000 rokov, keď po umučení, smrti a zmŕtvychvstaní nášho Pána Ježiša Krista ostávajú učeníci zo strachu pred Židmi zatvorení vo večeradle. Všetci veľmi dobre vieme, že následne na apoštolov zostúpil Duch Svätý a z ľudí strachu sa stávajú ľudia odvahy a ohlasovania. Ľudia, ktorí vydávajú svedectvo o zmŕtvychvstalom Pánovi pánov a Kráľovi kráľov – Ježišovi Kristovi.

V dnešnom úryvku z Evanjelia podľa sv. Jána nachádzame stať o tom, ako Ježiš pripravuje svojich učeníkov na udalosti práve dnešnej slávnosti – Zoslania Ducha Svätého. Ježiš používa označenie Ducha Svätého ako Tešiteľa a Ducha pravdy. Ducha, ktorý vychádza od Otca. Ducha, ktorý nás má voviesť do plnej pravdy. Tento Duch Svätý tu medzi nami je už skoro 2000 rokov a koná Božie dielo. Dodáva odvahu k vydávaniu svedectva o Kristovi. Duch, ktorý zvestuje to, čo vidí u Otca. Otázka znie, či si ochotný prijať tohto Ducha Svätého a nechať Ho pôsobiť v tvojom živote.

Ten istý Duch Svätý, ktorý spôsobil to, že z ustráchaných učeníkov sa stali ohlasovatelia evanjelia, dokáže aj dnes spôsobovať to, že tvoj život bude sprevádzaný znameniami a divmi, ktoré ty sám nebudeš vedieť vysvetliť, ale budeš vedieť, že pochádzajú od Otca. Ten istý Duch Svätý, ktorý sa vylial na túto zem pred skoro 2000 rokmi, túži aj dnes potešovať tvoje srdce, uzdraviť ho z každej zlomenosti po sklamaní. Ten istý Duch Svätý chce aj dnes uzdraviť každú tvoju chorobu tela i duše, lebo ako Božie slovo hovorí, Jeho ranami sme uzdravení. Duch svätý je ten, ktorý každý deň prináša nebeskú oslavu víťazstva života nad smrťou na túto zem. Prostredníctvom tohto Ducha Svätého, Ducha Tešiteľa a Ducha pravdy, môžeme aj my zakúšať nesmiernu dobrotu Boha Otca a Syna – Ježiša Krista. Ježiša, ktorý nám dnes hovorí: Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.“ (Jn 16, 15)

Ak si ešte nezažil dotyk Ducha Svätého vo svojom živote, tak dnes je ideálna príležitosť dovoliť Duchu Svätému, aby sa dotkol tvojho srdca a prenikol ho pokojom, nádejou a radosťou. Nádejou, že Život je silnejší než smrť. Nádejou, že smrť v našom živote nemá posledné slovo. Dnešný deň, ako aj každý ďalší, je príležitosťou na radosť. Radosť z toho, že dobrý Boh je rozliaty v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali ako nezaslúžený dar od Boha.