21. júla 2024

MIKE 2024

Milovaný mladý priateľ – miništrant! Pozývame ťa na stretnutie miništrantov košickej arcidiecézy MIKE 2024 za účasti o. arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera. Stretnutie sa uskutoční v …

MIKE 2023

Milovaný mladý priateľ – miništrant! Pozývame ťa na stretnutie miništrantov košickej arcidiecézy MIKE 2023 za účasti o. biskupa Mons. Marka Forgáča. Stretnutie sa uskutoční v …