19. apríla 2024

TIESŇOVÝ HOVOR K BOHU

Zamyslenie na 4. pôstnu nedeľu cez rok „B“, Jn 3, 14-21

Milí priatelia, každý z nás má istotne vryté v pamäti nejaké dôležité číslo. Určite si každý pamätá dátum svojho narodenia; číslo ulice resp. domu, kde býva; PSČ svojho mesta; číslo svojich topánok; možno aj rodné číslo alebo aj telefónne číslo milovanej osoby. Avšak každému z nás je isto známe a v pamäti zapísané jedno veľmi dôležité telefónne číslo 112, ako číslo volania prvej pomoci v akomkoľvek ohrození života.

Prichádzajú však v živote aj okolnosti, kedy je ohrozená či naštrbená naša viera v Boha a do nášho srdca sa hlboko vkrádajú pochybnosti o Božej láske k nám. A práve do týchto nebezpečných situácií nám bohoslužba 4. pôstnej nedele podobne podáva číslo prvej duchovnej pomoci, ktorými sú biblické súradnice Jn 3, 16. Za týmto číslom nám PÁN vždy nanovo zjavuje, že „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v Neho verí, ale aby mal večný život“.

Týmito slovami Ježiš svojim učeníkom, ale aj dnes nám všetkým, odhaľuje tajomstvo hĺbky osobnej Božej lásky ku každému jednému z nás. Toto poznanie sa má stať kotvou našej osobnej viery v Boha aj v tých najväčších ťažkostiach či pochybnostiach života.

Ak sa toto Božie Slovo má zakoreniť v našom srdci, potrebujeme ho čítať v osobnej rovine. Preto aj ty si dnes pri čítaní tohto verša z Jn 3, 16 daj namiesto slova „svet“ svoje meno-osobu-seba a takto začni čoraz viac vnímať to Božie láskyplné vnímanie teba a tvojho života, okolností, pádov, zlyhaní, zranení, radostí…

V kontexte celého dnešného úryvku ti Boh týmto veršom z Jn 3, 16 zjavuje, aký si drahý Jeho očiam, ako veľmi ťa miluje, do akej krajnosti kvôli tebe až zájde, i keď ty ho často odmietaš. Áno, Otcova láska k tebe bude naveky nezištná a bezvýhradná. Ak ju začneš prijímať, tvoje srdce sa začne opravdivo meniť v lásku. A preto, ako už raz povedal jeden múdry kňaz: „Pôst nech nie je len časom umŕtvovania, ale predovšetkým oživovania našej osobnej viery v Boha a jeho lásku ku mne, ku tebe, k nám všetkým.“ K tomuto nás majú priviesť naše predsavzatia, sebazápory, modlitby, krížové cesty a pod. Toto je to dnešné radostné posolstvo.

A tak Boh v tomto čase akoby tiesňovo volá po láske každého z nás. V tomto duchu prežime i nastávajúce dni pôstu ako času osobnej duchovnej obnovy. 🙂

Jakub