24. mája 2024

Veľká odmena

„Tak bude vaša odmena veľká a budete symni Najvyššieho.“ (Lk 6, 27-38)

Čo za odmenu nám to Ježiš prisľubuje? Hovorí, že odmena bude veľká a budeme synmi Najvyššieho. Takáto odmena sa mi páči. Veď keď Boh niečo prisľúbi, nebudú to maličkosti. Môžeme to vidieť aj v mnohých príbehoch, ktoré sa týkajú mňa, teba, našich blížnych…

Čo môže byť viac, než byť synom a dcérou toho, ktorý po nás túži? Trochu sa ale zamyslime. Čo predchádza tejto odmene? Ježiš nás vyzýva k láske k nepriateľom, ku konaniu dobra, k žehnaniu, k modlitbe v dobrom i zlom, za dobrých i zlých, k nezištnému dávaniu, k tomu, aby sme nesúdili a odpúšťali. „… lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým.“

Nie sú to podmienky jeho lásky k nám. To nie. On nás ľúbi bezpodmienečne. Sú to výzvy, body na ceste k vlastnému zlepšovaniu sa, na ceste k Bohu.

… na ceste stať sa synom a dcérou Najvyššieho.