8. júna 2023

MIKE 2023

Milovaný mladý priateľ – miništrant! Pozývame ťa na stretnutie miništrantov košickej arcidiecézy MIKE 2023 za účasti o. biskupa Mons. Marka Forgáča. Stretnutie sa uskutoční v …

MIKE 2022

Milovaný mladý priateľ – miništrant! Pozývame ťa na stretnutie miništrantov košickej arcidiecézy MIKE 2022 za účasti o. arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera. Stretnutie sa uskutoční v …