8. júna 2023

Pravidlá futsalového turnaja 

1. Vyplnenú súpisku s menami hráčov donesie každé družstvo spolu s dokladom o zaplatení v deň turnaja – súpiska bude obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko hráčov + podpis kňaza a pečiatku RKFÚ, ktorý vysiela dané družstvo a týmto …