19. apríla 2024

Najpríťažlivejšia cnosť

Zamyslenie na nedeľu Krstu Pána Mk 1, 7-11

Stretli ste už pokorného človeka? Pri rozhovore s ním sa v srdci usídli teplo, ktoré ostáva. Pocit, že môžeme bez rozpakov hovoriť, čo si myslíme. Pri pokornom človeku nemáme strach z toho, že nebudeme prijatí. Pokora je príťažlivá. Je to ako sloboda od seba samého. V dnešnom evanjeliu stretávame pokorného človeka. Je ním Ján Krstiteľ. Skláňa sa pred Ježišom a hovorí: „Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi.“

Čo je teda pokora? Myslím si, že to znamená pokoriť svoju vôľu, svoje predstavy a túžby pred tými Božími. Prijať realitu takú, aká je, hoci sa mi celkom nepáči. Môže to znamenať prijatie niečoho (niekoho), čomu (komu) nerozumiem a možno prirodzene až tak rozumieť nechcem ;). „Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme Jeho prikázania.“ Ale také prikázanie lásky, to mi dáva často zabrať :). Pokora znamená pripustiť, že niekedy so mnou druhí nebudú súhlasiť. Že sa mi budú čudovať, nepochopia, čo chcem povedať a môžu ma dokonca považovať za blázna. Je to sloboda vyznať, čomu (Komu) verím. Pokora znamená aj to, keď priznám, že Ježiš je ten, kto zvíťazil nad zlom a hriechom, aj tým mojim. „Hľa Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta.“ Nie je to moja vytrvalosť, schopnosti, nápady. Ježiš je liekom pre moje srdce, liekom na všetko, čo ma presahuje. A áno, pokora znamená aj to, keď zistím, že nedokážem všetko. Že potrebujem druhých, potrebujem si nechať poslúžiť. Byť ako dieťa.

Pokora je príťažlivá a priťahuje Božiu milosť. Aj Ježiš je pokorný. Necháva sa pokrstiť svojím bratrancom. Skláňa sa pred vôľou svojho Otca. A čo sa vtedy stane?  Zostúpi Duch Svätý a z neba zaznie hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“

Hľadiac na dieťa v jasliach, pokloňme sa pred Ním, pred ktorým sa sklonili mudrci z východu a dali mu dary, pred Ním, pred ktorým sa sklonil Ján Krstiteľ, „…aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: ,Ježiš Kristus je Pán!´ na slávu Boha Otca“ (Flp 2, 10-11). A Božia milosť nás naplní 😉