24. júna 2024

„Zmena je ŽIVOT“ – v RADOSŤ… :)

Zamyslenie na 2. nedeľu cez rok „B“, Jn 1, 35-42

Milí mladí priatelia! 🙂 Mnohí určite často surfujeme po internete a hľadáme niečo inšpiratívne pre náš život. Aj ja to takto robím. Pri tom som natrafil na istý obrázok, v ktorom bolo napísané: „Všetci dnes túžia po zmene, ale len málokto sa chce ozaj zmeniť.“ Týmito slovami autor vystihol pravý význam dnes tak často spomínaného slova „ZMENA“, po ktorej tak všetci túžime, a často aj sami voláme.

S istou významnou zmenou sa stretávame aj pri čítaní dnešného úryvku evanjelia, kde Ježiš pri prvom stretnutí mení jednému z budúcich apoštolov meno slovami: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas´, čo v preklade znamená Peter.“ (Jn 1, 42) Táto zmena apoštolovho mena bola však len akoby znakom či počiatkom kompletnej zmeny Petrovho života i osobnosti. Áno, práve tu Peter nastúpil na úžasnú cestu, na ktorej ho Ježiš zmení z obyčajného človeka na charizmatického apoštola (Sk 2, 14n; 2 Pt 1, 1), zo sklesnutého rybára na radostného rybára ľudí (Lk 5, 4-10) a z pyšného cholerika na pokorného pastiera Božieho stáda (Jn 21, 15-19); ale v prvom rade z hriešnika na veľkého svätca, ktorý pozná a miluje Boha. A táto Petrova zmena spočívala len a len v nasledovaní a poznávaní Ježiša s neustále prehlbujúcim vzťahom k Nemu.

Je teda správne túžiť po zmene, avšak po našej zmene v Bohu. Pretože i my neraz chceme meniť veci i ľudí okolo nás, ale len málo seba. Pred týmto postojom nás Ježiš chce vystríhať (pozri Mt 7, 4-5!), lebo nevedie k radosti. A tak pravá zmena, vedúca k šťastiu začína v našom srdci a spočíva v našom napojení na Krista. Ona už vlastne začala momentom nášho krstu, kedy nás Boh nanovo premenil vo svoje dieťa a povedal: Ty si môj a ja ťa milujem.“  A Boh nadovšetko túži túto tvoju ZMENU dokonale dovŕšiť a premeniť tvoj starý spôsob života vo sväté poslanie, tvoje najtajnejšie rany v uzdravenie, tvoj pohľad na život v Jeho pohľad na teba, tvoju skleslosť v radosť, tvoju slabosť v silu, tvoje hriechy v čnosti a tvoj život v nikdy nekončiace sa dobrodružstvo lásky. Stačí mu len každodenne otvoriť svoje srdce v modlitbe, uskutočňovať jeho Slovo v živote a byť účastný na Hostine, kde sa kúsok chleba PREMIEŇA na Božie Telo a v Ňom naše hasnúce srdce v srdce milujúce Boha. (pozri Jn 6, 33-58) Takto vnímajme slovo ZMENA v našom živote.

Nechajme sa teda premeniť Bohom a prijať nádej, že jedine On chce a má moc premeniť všetky naše slzy na neutíchajúcu radosť. (pozri Jer 31, 13; Jn 16, 20-22) A práve po tejto zmene túži naše srdce zo všetkého najviac! Nech táto ZMENA začne už dnes oživením tvojho i môjho osobného vzťahu s Ježišom. V duchu tohto posolstva prežívajme aj nastávajúci rok, počas ktorého chce PÁN urobiť zázrak Premeny v našom srdci i živote. Kiež by sa preto aj každé naše ráno možno začínalo modlitbou sv. Faustíny: „Ó, môj Ježišu, premeň ma na seba, lebo ty môžeš všetko.“ (Den. 163)

Jakub