19. apríla 2024

Nový ročníku ADAŠu otvárame v septembri. Ste pozvaní! :)

ČO JE VLASTNE ADAŠ?

Je to formačný a vzdelávací program pre mladých od 17 rokov.
Jedným z cieľov animátorskej a dobrovoľníckej Školy je vzdelávanie v oblasti systematickej práce s mládežou v malých skupinách. Zahŕňa rozvoj:

 • osobnostných kompetencií (sebapoznanie, komunikácia, manažment času, riešenie konfliktov, a iné…)
 • kompetencií potrebných pre život spoločenstiev
 • schopností potrebných pre prácu s mládežou a dobrovoľníctvo

Zároveň sa chceme zamerať na duchovnú formáciu, rast vo viere a v modlitbe, ako aj budovanie spoločenstiev v rámci Cirkvi.

ČO PONÚKAME
 • Čas a priestor pre vzťah s Bohom – modlitba, možnosť duchovného rozhovoru, spovede
 • Skúsenosť – prostredníctvom aktivít a úloh počas víkendov aj mimo nich
 • Užitočné informácie – vzdelávanie vedené skúsenými lektormi
 • Poradenstvo – konzultácie ohľadom dobrovoľníctva a animátorstva
 • Spoločenstvo  – zdieľanie a prehlbovanie vzťahov
AKO TO PREBIEHA?
 • Kurz tvorí 13 víkendov.
 • Program trvá od piatku 18:00  do nedele 12:00 na fare v Hermanovciach pri Prešove.
 • Okrem víkendov sa účastníci zapájajú do dobrovoľníckej činnosti v rámci ACM, alebo v rámci svojich farností a spoločenstiev
 • Úspešní absolventi získajú certifikát animátora s celoštátnou platnosťou (akreditovaný Ministerstvom školstva SR) a certifikát Rady pre mládež a univerzity KBS.
PRIHLÁSENIE A PRAKTICKÉ ZÁLEŽITOSTI
 • Prihlásiť sa môže každý, kto dovŕšil vek 17 rokov.
 • Prihlásiť sa je možné do 25.9.2020 prostredníctvom prihlasovacieho formulára
 • Prijímacie pohovory sa uskutočnia dňa 26.9.2020 v priestoroch ACM na Rooseveltovej 12 v Košiciach
 • Cena jedného víkendu je 18 eur
 • Prípadne otázky zodpovieme na adrese premladez@gmail.com.

Tešíme sa na každého účastníka už teraz na Vás myslíme v modlitbe! 🙂