21. júla 2024

Pravidlá volejbalového turnaj

1. Súpisku s menami hráčov každé družstvo donesie spolu s prihláškou a dokladom o zaplatení do stanoveného termínu v deň konania turnaja – súpiska bude obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko hráčov + podpis kňaza a pečiatku RKFÚ, ktorý vysiela dané družstvo a týmto garantuje dodržanie pravidiel ním vyslaného družstva.

2. Hráči musia mať 15-30 rokov. V každom družstve môže byť len jeden bohoslovec, kňaz alebo rehoľník.

3. Družstvo môžu tvoriť aj ligoví hráči, ale na ihrisku môže byť iba jeden. Tím je povinný uviesť túto skutočnosť v súpiske. Odhalené zamlčanie znamená vylúčenie celého tímu z turnaja.

4. Systém turnaja závisí od počtu registrovaných tímov a bude uverejnený spolu s vylosovaním turnaja na stránke www.acmko.sk.

5. Hrá sa podľa platných pravidiel volejbalu (výnimky sú písané nižšie).

6. Vstup na palubovku v obuvi len s bielou podrážkou!

7. Družstvo musí mať dresy (tričká) rovnakej farby!

8. Na rozcvičenie usporiadateľ lopty neposkytuje.

9. Na ihrisku musia hrať minimálne 3 dievčatá.

10. Tím tvorí minimálne 6 hráčov, maximálne 10 hráčov.

11. Zápas sa hrá na čas. Tím, ktorý v stanovenom čase získa viac bodov, víťazí. Výnimkou môže byť finálový zápas.

12. V prípade zdržovania času môže rozhodca udeliť „trestný bod“ pre súpera, popr. aj ukončiť zápas kontumáciou.

13. Neslušné a nešportové správanie bude pokutované „trestným bodom“ pre súpera, v prípade hrubého porušenia kontumáciou, popr. vylúčením z turnaja.

14. V prípade skupinového systému turnaja, pri rovnosti bodov v skupine určuje poradie: vzájomný zápas, rozdiel

celkového skóre, počtom získaných bodov. Ak ani potom nie je rozhodnuté, rozhodne náhodný lós.

15. Kontumácia nastáva, ak družstvo nenastúpi do 5 minút po ukončení predchádzajúceho zápasu.

16. Protesty musia byť podané písomne do 5 minút po ukončení zápasu.

Organizátor si v prípade potreby vyhradzuje právo, kedykoľvek zmeniť pravidlá v duchu „fair-play“.

One thought on “Pravidlá volejbalového turnaj

Comments are closed.