21. júla 2024

RADUJTE SA USTAVIČNE V PÁNOVI

Zamyslenie na 3. adventnú nedeľu v roku „C“

Sof 3, 14-18; Flp 4, 4-7; Lk 3, 10-18

Drahí mladí priatelia!

Je nádherné pozorovať deti ako sa tešia a radujú, keď dostanú nejaký darček – hračku či sladkosť. Ich detská úprimná radosť je skutočne nádherná. Deti sa dokážu tešiť aj z maličkostí a v tom je ich veľkosť.

Dnešná Tretia adventná nedeľa je prežiarená témou radosti. V prvom čítaní z Knihy proroka Sofoniáša počujeme slová: „Jasaj dcéra sionská, plesaj, Izrael! Raduj sa a veseľ z plného srdca, dcéra jeruzalemská! Pán zrušil tvoj rozsudok, odvrátil tvojich nepriateľov. Kráľ Izraela, Pán, je s tebou, neboj sa nijakého zla!“ (porov. Sof 3, 14-18) A následne v druhom čítaní z Listu sv. apoštola Pavla Filipanom počúvame ďalšie povzbudivé slová o radosti: „Bratia, ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko.“ (porov. Flp 4, 4-7)

Aký je teda dôvod na radosť? Boh chcel, aby ľudské dejiny, už toľko preplnené plačom a bolesťou, toto „slzavé údolie“ po prvotnom hriechu našich prarodičov Adama a Evy, boli prežiarené radostným posolstvom. Je to akási červená niť, ktorá sa tiahne od začiatku až do konca celej Biblie. Nevýslovná radosť kresťana je teda postavená na živej nádeji, ktorá pochádza z príchodu Mesiáša na tento svet, z Kristovej neskoršej smrti a zmŕtvychvstania. Veď radosť je, mohli by sme takto povedať, v samotnom srdci a strede Kristovej zvesti, Kristovho evanjelia. Samotné slovko „evanjelium“ v preklade doslova znamená radostná zvesť či radostné posolstvo.

Prijmime dnes Božie pozvanie k radosti. Nebojme sa i napriek bolestným udalostiam a trápeniam v našom živote prežívať svoj kresťanský život s radosťou a pokojom. Veď práve v tomto adventnom  období si môžeme predstaviť vlastný život ako cestu, kedy už radostne kráčame za hviezdou, ktorou je Ježiš Kristus, ale stále sme ešte uprostred tej temnej a chladnej noci. Ešte sme stále na ceste, ešte nás mnohé veci zvierajú. A práve aj do tejto doby nám dnes zaznieva Božie pozvane k radosti, a to úplnej: „Radujte sa všetci v Pánovi! Pán je blízko! Vzpriamte sa a zodvihnite hlavy!“ Preto neprepočujme tento hlas, ale zachyťme ho nielen našimi ušami, ale predovšetkým našim srdcom.