24. júna 2024

Nový začiatok

Zamyslenie na 2. nedeľu po narodení Pána – Jn 1, 1-18 – „Nový začiatok“

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.

V dnešnú prvú nedeľu civilného roka 2020 nám liturgia ponúka začiatok evanjelia podľa Jána. Ján začína svoje evanjelium slovami: „Na počiatku bolo Slovo…“ Na začiatku roka si mnohí dávame rôzne predsavzatia, prijímame výzvy, začíname niečo nové. Boh nám však odkazuje na počiatok ľudských dejín a hovorí, že na samom počiatku je Slovo. Kto alebo čo je tým Slovom? V kontexte vianočného obdobia, ktoré prežívame je pre nás tým Slovom samotný Ježiš Kristus. Ježiš Kristus, ktorý sa stal človekom, jedným z nás. Boh je aktívny v postoji voči nám. Je pre nás Ježiš Kristus hlavným motívom nášho konania? Je v našom živote vtelené Slovo, Ježíš Kristus, počiatkom každej našej aktivity? Evanjelium dnešnej nedele nás pozýva k tomu, aby sme boli aj my aktívni vo vzťahu k našim bratom a sestrám. Inšpiráciou pre nás môže byť sv. Matka Tereza, ktorá hovorí: „Nesnaž sa robiť veľké veci, ale len malé veci s veľkou láskou.“ Boh sa z lásky k tebe a ku mne stal človekom, aby nám ukázal v čom spočíva naša ľudskosť. V malých každodenných veciach. V dnešnom svete, kde vidíme okolo seba chaos, neistotu, neľudskosť, nám Boh ukazuje, že On je vždy pevný a stály. On je počiatkom všetkého a ukazuje nám, že na počiatku bolo Slovo. Slovo je charakteristické pre osobu. Osobu, ktorá komunikuje. Boh nás pozýva k tomu, aby sme aj v tomto novom roku komunikovali. Aby sme aj prostredníctvom slova povzbudzovali ľudí okolo nás. Častokrát to pre nás môže byť maličkosť, ale pre druhého človeka to môže byť veľká vec. Ježiš Kristus, človek, podobný tebe aj mne, je pre nás vzorom a chce byť na počiatku tohto nového roka. Je na nás, či mu dovolíme, aby bol na počiatku nového roka. Aj tento rok je pre nás výzvou byť lepšími ľuďmi. On je vo všetkom s tebou. Je len na tebe, či mu to dovolíš. On ti dáva šancu stále nanovo začať.