24. mája 2024

Sergej Kurdakov: Odpusť mi, Nataša

Skutočný príbeh dôstojníka sovietskej polície – o jeho výchove a formovaní na uvedomelého a verného občana bývalého ZSSR – o výsledku tejto výchovy: nemilosrdné a brutálne prenasledovanie kresťanov – o stretnutí s Natašou a začiatku hľadania pravdy – o dramatickom zápase o holý život pri úteku z ľadovca v Severnom ľadovom mori – o nájdení viery a o jeho obrátení sa od modiel k živému a pravému Bohu.

Vďaka pútavému štýlu, ktorým je kniha napísaná, ale ešte viac vďaka obsahu, ktorý je mrazivo skutočný a presvedčivý, prídete k názoru, že históriu a tiež jej krutosti treba poznať, aby sa nestalo, že by niekto zo súčasníkov, či raz v budúcnosti, začal obdivovať a nebodaj chváliť komunistický režim. Táto románová kniha, ktorú sa určite oplatí prečítať, vyšla v roku 2005.